AKTUALIZACE: Informační listy k Istanbulské úmluvě

ic-desky-fU příležitosti spuštění informační kampaně jsme sestavili a vydali tiskem základní sadu  informačních  listů, které vás v krátkosti provedou Úmluvou Rady Evropy o prevenci a potírání  násilí vůči ženám a domácího násilí a zároveň i některými stěžejními tématy, které úmluva  pokrývá. Listy si můžete jednotlivě i po tématech stáhnout níže v pdf/zip, nebo si je v případě  potřeby můžete objednat v tištěné podobě na adrese:

Český svaz žen, z.s.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 – Smíchov

E-mail: zpravodaj[zav]csz.cz

V případě objednávky více výtisků účtujeme poštovné a zároveň tímto žádáme o laskavou informaci, k jakému účelu materiál využijete. Děkujeme!

vykricnik2Sadu budeme průběžně doplňovat a rozšiřovat o další témata a související přílohy tak, aby materiál poskytoval co nejucelenější přehled o pojednávaném tématu – tedy genderově podmíněném násilí.

Listy si můžete stáhnout zde:

Sada 1 – Istanbulská úmluva v kostce (6 listů) – zip (18 MB)

List 1  List 2  List 3  List 4  List 5  List 6

Sada 2 – Genderově podmíněné násilí na ženách (5 listů) – zip (30 MB)

(co je GPN, sexuální násilí, domácí násilí, stalking, „ženská obřízka“…)

List 1  List 2  List 3  List 4  List 5

Sada 3 – Kde hledat informace a pomoc – adresáře (4 listy) – zip (18 MB)

List 1 – celorepublikové org  List 2 – Čechy  List 3 – Morava

Obálka / desky

horizontal_line

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“)

Stránky rady Evropy – sekce Úmluvy

Rozchodník na základní texty (vč. důvodovú zprávy RE – v aj) – zde.

Pokud vás zajímají právní důsledky přistoupení EU k Istanbulské úmluvě, stáhněte si materiál Legal implications of EU accession to the Istanbul Convention z prosince 2015 (v angličtině, resumé v němčině a francouzštině)

česky:

 

→  Istanbulská úmluva česky – plná verze (aktualizovaný překlad říjen 2018):  vlada.cz

Všechny jazykové mutace – viz stránky Rady Evropy.

→  Důvodová zpráva – Evropská komise  (česky):  zde

→  Úplný seznam států, které k Úmluvě již přistoupily (podpisy a ratifikace): zde


Úřad vlády ČR

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta – publikace v pdf.


EIGE – Evropský insitut pro genderovou rovnost:

EIGE – Současná situace týkající se mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM) v České republice – pdf (resumé v čj)

Gender Equality Index – Czech Rep. – 2017 – zde.


FRA – Agentura Evropské unie pro základní práva:

  • Resumé výzkumu v čj – Násilí na ženách: průzkum napříč EU (pdf)

  • Výsledky v kostce – pro média – čj v pdf

  • Násilí na ženách: průzkum napříč EU – zpráva ke stažení v různých jazycích

  • Generátor výsledků / komparativních dat dle různých předdefinovaných filtrů zde.


Česká ženská lobbyStínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015

proFem: Studie ekonomické dopady domácího násilí v ČR – ke stažení na www.profem.cz

Světová zdravotnická organizace (WHO) – Zpráva o stavu prevence násilí ve světě – 2014  ( resumé v čj; materiály v angličtině a v několika dalších jazycích)

 


 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

horizontal_line

Share Button