O blogu

Historie: V rozmezí let 2003 – 2008 realizoval Český svaz žen v partnerství s řadou dalších subjektů dva projekty v rámci Iniciativy Společenství Equal, které na sebe časově i tématicky navazovaly: „Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině“ a „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina“. Právě v rámci druhého projektu vznikl informační portál www.rovnesance.cz, jehož původní obsah již ale k dispozici není, a to hlavně díky zastaralému systému původního webu. Výstupy z projektu vrátíme na hlavní web organizace www.csz.cz do záložky Projekty (i tento web byl nedávno obětí hackerského útoku a starší obsah obnovujeme dle kapacit průběžně).

Současnost: V srpnu 2014 uplynulo od skončení projektu MOPPS přesně šest let, ale témata, jimž se tehdy projekt věnoval, jsou stále aktuální. I proto padlo rozhodnutí stránky projektového portálu oživit a dát jim nový, rozšířený obsah jdoucí za původní vymezení priorit uvedených projektů. Otázky diskriminace, lidských práv a rovných příležitostí se totiž dotýkají všech …

13. února 2015 jsme spolu s Českou ženskou lobby spustily informační kampaň za přijetí Istanbulské úmluvy ↔  #ZaIstanbul  ↔ sledujte i naše sítě!  Tématu se stále věnujeme, protože Česká republika Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí stále ještě neratifikovala.

Na podzim 2019 jsme připravily projekt se zaměřením mimo naše hlavní oblasti „zájmu“ – na dezinformace, hoaxy, nenávistné projevy a další nebezpečný obsah na internetu. Ono je to ale jen zdánlivě „mimo“ – ostatně zrovna  Istanbulská úmluva je ukázkovou obětí dezinformačních kampaní. Projekt byl schválen pro období 2020 – 2023 S ohledem na covid-19 a s tím související omezení musely být některé aktivity odloženy, nicméně na náš blog tak přibyl nový a aktuální obsah.


Blog provozuje Český svaz žen z.s.

Obsah zajišťuje: Mgr. Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ

Kontakt: rovnesance@csz.czhorizontal_line

Share Button