Světová zdravotnická organizace vydala „Zprávu o stavu prevence násilí ve světě – 2014“

 

WHO-report-2014WHO: Global status report on violence prevention 2014.

Světová zdravotnická organizace vydala 10.prosince 2014 dlouho očekávanou „Zprávu o stavu prevence násilí ve světě – 2014“. Jedná se o první dokument svého druhu, jenž posuzuje úsilí jednotlivých států v oblasti interpersonálního násilí. Dokument se zaměřuje na všechny formy násilí – týrání dětí, násilí mezi mládeží, násilí mezi blízkými partnery / sexuální násilí a zneužívání starších osob. Zpráva hodnotí, do jaké míry jednotlivé země realizovaly doporučení obsažená ve „Světové zprávě o násilí a zdraví“ předložené Světovou zdravotnickou organizací dne 3. října 2002 v Bruselu (zpráva doporučuje podporovat primární prevenci a posilovat opatření na pomoc obětem násilí a zlepšovat spolupráci a výměnu informací o předcházení násilí; tuto zprávu je možné stáhnout zde v několika jazykových mutacích).

 

 

Klíčová zjištění:

  • jedno ze čtyř dětí je fyzicky zneužíváno;
  • jedna z pěti dívek je sexuálně zneužívána;
  • jedna ze tří žen je v určitém okamžiku svého života obětí fyzického a / nebo sexuálního partnerského násilí .

přičemž

  • jen jedna třetina ze 133 zkoumaných zemí provádí rozsáhlejší opatření tak, aby se násilí zabránilo;
  • jen něco přes polovinu zemí plně prosazuje doporučený soubor 12 právních předpisů, které jsou pro prevenci násilí důležité, i když je přijalo 80% ze zkoumaných zemí;
  • pouze polovina zemí má k dispozici služby na ochranu a pomoc obětem násilí.

Zpráva také hodnotí 18 doporučovaných programů prevence násilí a říká, že:

  • polovina zemí realizuje školské programy, které děti a dospívající učí „životním dovednostem“, jako je nenásilné řešení konfliktů;
  • polovina zemí podporuje úsilí o změnu genderových stereotypů/norem, které podporují násilí páchané na ženách;
  • jedna třetina zemí zavádí programy na zlepšení dovedností v oblasti rodičovství v těch rodinách, které jsou ohroženy násilím;
  • méně než jedna čtvrtina zemí realizuje veřejné informační kampaně proti zneužívání starších osob / seniorů a seniorek.

Přehled souvisejících odkazů na stránkách WHO zde.

Zpráva v plné verzi a v několika jazykových mutacích zde.

Souhrnná ikonografika

Share Button