Čtyři kroky směrem k rovnosti žen a mužů po vítězství Ukrajiny

V návaznosti na oznámení, že Ukrajina dne 18. července předala Radě Evropy potřebné dokumenty, čímž je proces ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy uzavřen, je dobré se podívat na to, jak je na tom Ukrajina v ostatních oblastech genderové rovnosti a porovnat to s naší vlastní situací – ostatně, jako členská země EU můžeme propadat iluzi, že máme v těchto záležitostech „hotovo“. Iluze je samozřejmě jen iluzí a můžeme naopak zjistit, že je nám Ukrajina v mnohém blíž, než bychom si jinak připouštěli. Obdivuhodné ovšem je, že v době války a pod raketovými útoky řeší otázky, na které u nás není čas či vůle ani uprostřed míru. A samozřejmě řeší leccos navíc – jako třeba relokaci podniků právě z důvodu zajištění bezpečnosti a chodu ekonomiky. A řeší to i ženy. ⇓

Článek Чотири кроки назустріч гендерній рівності після перемоги України vyšel v červenci 2022 na serveru womo.ua

Autorka: Аліна М’якенька, výkonná ředitelka občanského sdružení Ukrajinský kongres žen

Celoplošná válka, kterou 24. února zahájila Ruská federace proti Ukrajině, se stala výzvou pro všechny Ukrajince. Odpor se vzedmul na všech frontách – vojenský, humanitární, sociální, dobrovolnický.

Ženy na těchto frontách vykazují aktivitu, na kterou lze být hrdé: zabývají se zpravodajstvím o událostech na Ukrajině, mezinárodní advokacií, bojují na přední i diplomatické frontě, organizují dobrovolnická hnutí, rozvíjejí a přemisťují své podniky. Často přitom zůstávají mimo zaměření pozornosti. Je důležité, aby po vítězství ve válce byla praxe genderové nerovnosti minulostí. Jaké kroky by tedy měly a musí změnit postavení žen na Ukrajině a podpořit rovnost žen a mužů?

Ratifikace Istanbulské úmluvy

Ukrajina se podílela na sepsání textu úmluvy a podepsala ji už v roce 2011. Další krok – ratifikace – se uskutečnil až letos 20. června.

Tato úmluva, nazývaná také Istanbulská, má chránit ženy před násilím, předcházet, trestně stíhat a odstraňovat násilí páchané na ženách a domácí násilí páchané i na mužích a dětech (chlapcích a dívkách). V současné době se jedná o nejkomplexnější mezinárodní dohodu v této oblasti, která se používá jako podklad pro jednání mnoha zemí v Evropě i mimo ni.

Ratifikace Istanbulské úmluvy posílí právní ochranu obětí a zajistí jim přístup ke spravedlnosti, umožní ochránit ukrajinské občany postižené násilím nejen na Ukrajině, ale i v zahraničí.“

Zároveň se předpokládá, že by se ve školách děti měly učit principům rovnosti žen a mužů, genderovým rolím bez stereotypů. Behaviorální vzorce by měly vznikat v raných fázích života. A pro ukrajinskou společnost je to velmi důležité.

V Ukrajině neustále rostou statistiky případů domácího násilí. Jedná se o nárůst o 47 procent v průběhu posledních 8 měsíců roku 2020 a prvních 8 měsíců roku 2021.

Za osm měsíců roku 2021 se na policii kvůli domácímu násilí obrátilo stejné množství lidí, jako za celý rok 2019 – přišlo 209 tisíc podnětů.

Tato čísla nezohledňují psychické týrání

Celoplošná válka na Ukrajině, kterou zahájilo Rusko, tento problém prohloubila. Například ve Lvovské oblasti od začátku totální invaze až do 5. května přišlo na linku 102 téměř tisíc volání o domácím násilí. Zvýšil se i počet žádostí o bezplatnou právní pomoc od obětí domácího násilí.

Jen od začátku totální invaze bylo zaznamenáno 43 žádostí od osob postižených domácím a genderově podmíněným násilím. Stojí za zmínku, že jejich výrazný nárůst byl zaznamenán od dubna. Většina takových podání pochází od seniorů, proti nimž je domácí násilí pácháno vlastními dětmi.

Zavedení genderových kvót

Ukrajinský Kongres žen ve svých rezolucích aktivně lobbuje za otázku genderových kvót ve vedoucích funkcích, ve vládě a parlamentu.

V ukrajinské Nejvyšší radě byla v prvním volebním období jen dvě procenta žen. V současnosti je tento ukazatel vyšší: v parlamentu zvoleném v roce 2007 činil počet žen 8,02%, v roce 2012 9,66% a v roce 2014 11,37% a v roce 2019 21,04%. A to je nejlepší ukazatel přítomnosti žen v Parlamentu za celé roky nezávislosti Ukrajiny. K tomuto nárůstu zastoupení žen v parlamentu došlo díky změnám v legislativě, zavedení volebních kvót a také společenskopolitickým procesům, které se na Ukrajině v posledních letech odehrály.

Ženy by měly být připuštěny k rozhodování a měly by být zastoupeny ve vládě, parlamentu, místní samosprávě, vedoucích pozicích v podnikání.

Podle Gender PayGap Statistics tam, kde muž vydělává dolar, vydělává žena 81 centů. Na Ukrajině je rozdíl mezi platy žen a mužů více než 20% – podle Státního statistického ústavu. Navíc podle Úřadu Mezinárodní organizace práce pro rok 2019 57% dotázaných mezinárodních společností potvrdilo, že rovnost pohlaví přispívá ke zlepšení obchodních výsledků. Tři čtvrtiny dotázaných uvedly zvýšení zisku z 5 na 20 procent.

Je to talent a kompetence, které mají tvořit mzdu i úroveň obsazované pozice a v žádném případě ne věk nebo pohlaví.

Zajímavý je příklad Rakouska, které zavedlo kvóty výhradně pro dozorčí rady státních firem. Zastoupení žen se zvýšilo z 26% v roce 2011 na 47% v roce 2017. Většina společností dosáhla požadovaných hodnot předčasně a ve 32 z 54 společností tvořily ženy více než 50% členů dozorčích rad. V roce 2018 byly v Rakousku zavedeny genderové kvóty dokonce i pro soukromé společnosti.

Na konci roku 2021 Francie schválila zákon, který zavádí genderové kvóty na vedoucí pozice v podnikání.

Zákon o ekonomické a profesní rovnosti žen a mužů ukládá všem společnostem s více než 1000 zaměstnanci povinnost mít do roku 2027 alespoň 30 procent žen mezi vedoucími pracovníky a 40 procent žen do roku 2030. Za nedodržení zákona hrozí firmám finanční sankce.

Evropská komise minulý týden schválila návrh „Ženy ve správních radách“ na zajištění rovnosti žen a mužů na nejvyšších manažerských pozicích.

Zavedení kvót tedy není otázkou charity, ale sociální spravedlnosti. Kvóty pro ženy pomohou prorazit „skleněný strop“ v byznysu.

Podpora podnikání žen

Válka nám opět ukázala sílu a vytrvalost žen. Ukázala, že budování země a oživení ekonomiky je něco, v čem se ženy mohou realizovat. Podpora podnikání žen je dnes důležitá i proto, že velké množství lidí se postavilo na obranu země. V době, kdy válčí, se ženy mohou stát hnací silou ekonomiky.

Co potřebujeme k podpoře podnikání žen?

Vytváření a rozvoj ženských profesních komunit. Stanou se místem, kde mohou ženy sdílet znalosti a zkušenosti. Důležitým krokem bude také finanční podpora podnikání žen – zavedení státních, soukromých a grantových programů právě pro ženy, které podniky vedou.

Samostatnou naléhavou otázkou je pomoc s relokací podniků během války. Ukrajinská vláda například zahájila Program na dočasné přemístění podniků z válkou postižených regionů, zejména do západních oblastí. Podle parlamentního výboru pro finance, daně a celní politiku se začátkem května 2022 již asi 500 podniků přestěhovalo, 300 z nich obnovilo činnost, dalších 122 podniků je v procesu stěhování.

Ženy jsou v relokacích svých podniků úspěšné. Během Regionálního ukrajinského Kongresu žen 30. června se podnikatelky podělily o konkrétní zkušenosti s relokací svého podniku – tato zkušenost bude užitečná pro ty, kteří uvažují o relokaci podniku, nebo jsou aktuálně v jeho procesu.

Rovné odměňování za práci stejné hodnoty

Dnes jsou platy ukrajinské ženy v průměru o 20% nižší, než mužů. Žena má jen třicetiprocentní pravděpodobnost, že se stane šéfkou. A patří k 67% týraných žen. Stejně jako každá čtvrtá žena se o tom stydí mluvit.

Ukrajina v tomto problému není sama: podle studie Evropské komise téměř všude ženy vydělávají o 16% méně než muži, méně často se stávají vrcholovými manažerkami.

Regionální ukrajinský Kongres žen konaný 30. června v Ivano-Frankivsku shromáždil více než 30 řečníků a řečnic, kteří svým proaktivním postojem ukazují, že přínos žen pro budoucí vítězství Ukrajiny nelze podceňovat. Dobrovolnice, občanské aktivistky, podnikatelky, političky, novinářky – každá z nich bojuje na své frontě.

Stojí za to si uvědomit, že na ženy musí být zaměřena pozornost, měly by mít přístup k rozhodování, možnost skutečně ovlivňovat veřejnou politiku a pro to vše je nutné dělat odpovídající kroky.

 

Přeložila: Jana Chržová (zvýraznění v textu: JCh)


O serveru WoMo

WoMo (Working Moms) je projekt o těch lidech, kterým záleží na jejich zemi, společnosti a světě, ve kterém žijí.

Příběhy našich hrdinů vám mohou být vzorem a pobídkou k růstu a rozvoji. Naši hrdinové a hrdinky vědí, jak přijímat výzvy a vytrvale se s nimi vyrovnávat. Nejsou diskriminováni v podnikání, rodině ani ve společnosti. Myslí na dvě generace dopředu. Spojuje je jedna kvalita, a to absence lhostejnosti a touha změnit naši zemi a svět k lepšímu.

Kromě inspirativních a motivujících příběhů hledejte na WoMo materiály o trendech ve vzdělávání, genderové problematice, úspěšných obchodních příkladech a projektech, které převracejí lidské životy, stejně jako unikátní teenageři, kteří tvoří naši budoucnost již dnes.

Přidejte se! A brzy budeme psát právě o vás!

Najdete je i na Facebooku! 

Share Button