TZ: Zakončily jsme dvouletý projekt, kampaň #ZaIstanbul ale trvá!

media-praha

Praha 29. července 2016 (aktualizace 24.8.2016)

V červenci 2016 zakončujeme náš dvouletý celorepublikový projekt realizovaný pod názvem „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR“ za finanční podpory Fondu pro NNO, který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

V průběhu uplynulých 24 měsíců jsme například:

Stručná rekapitulace:

Původní projektový záměr byl v podstatě jednoduchý: vedle prosté informační kampaně o obsahu a přínosech tzv. Istanbulské úmluvy (tedy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí) jsme ho orientovaly na osvětové a vzdělávací aktivity zaměřené na vybrané problémové okruhy ženských práv s důrazem na různé formy genderově podmíněného násilí, tedy násilí na ženách. Jenže v době přípravy projektu jsme předpokládaly, že podpis Istanbulské úmluvy bude otázkou krátkého času a v době realizace projektu bude minimálně Českou republikou tato úmluva podepsaná. To byl částečně omyl, z něhož jsme byly vyvedeny už někdy v roce 2014, kdy se náš projekt rozbíhal. A tak nám postupně aktivity začaly růst pod rukami.

Začátkem roku 2015 jsme vydaly tiskem Informační listy k Istanbulské úmluvě a obnovily blog www.rovnesance.cz, kde vedle samostatné rubriky věnované Úmluvě pravidelně přidáváme aktualizace a související článzaistanbul2ky a kde si vydané info listy můžete mimochodem i stáhnout v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že v té době bylo váhání České republiky ohledně přistoupení již zjevné, zahajovací tisková debata uspořádaná společně s Českou ženskou lobby u příležitosti mezinárodní kampaně proti násilí na ženách, One Billion Rising, v únoru téhož roku tak namísto prosté informační kampaně odstartovala poněkud razantnější kampaň pod společným hashtagem #ZaIstanbul, k níž se postupně přihlásily další organizace a vlastně hned zkraje i ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiří Dienstbier.

Následovaly další drobnější aktivity, informační besedy organizované od Havířova přes Pištín v Jihočeském kraji až po Plzeň a společně s dalšími organizacemi jsme v průběhu jara 2015 připravovaly následný krok v podobě internetové kampaně spojené s peticí za přijetí Úmluvy. Tu jsme v létě loňského roku spolu s organizacemi Amnesty International, Česká ženská lobby, proFem, Rosa, EAPN ČR a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR odstartovaly na červnovém Kongresu žen a spustily web www.stop.cz. Informační a debatní aktivity neustaly ani poté, vlastně (zatím) poslední debata loňského roku proběhla 25. listopadu na Právnické fakultě UK v Praze k zahájení 16 Dnů aktivismu proti násilí na ženách. V té době ještě probíhala meziresortní připomínkovací řízení, a i když existovaly relevantní signály, že Česká republika v brzké době přistoupí k Úmluvě, úplná jistota nepanovala.

dienstbier-zaistanbul12. ledna 2016 jsme s kolegyněmi předaly petici o téměř deseti tisících podpisů do rukou ministra Dienstbiera a následně čekaly na zasedání a výsledek jednání vlády. V pondělí 2. května 2016 Česká republika pak konečně Istanbulskou úmluvu podepsala. Dalším krokem musí být ratifikace a doufáme, že s ní již Česká republika otálet nebude.

 

Z ohlasů na sborník #ZaIstanbul:

Vaše materiály využije naše pracovní skupina při přípravě manuálu pro lékaře. (3. lékařská fakulta UK)

 

Vámi zaslané materiály budou pro knihovní fond přínosem a obohatí studijní možnosti nejen pedagogů naší univerzity, ale i studentů všech našich studijních programů. (Sekretariát ředitelky ÚSP UHK).

TZ ke stažení v pdf

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 naše organizace realizovala osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 dále podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů a v roce 2014 také částečně z dotačního programu MPSV na podporu veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů.

Share Button