Sborník #ZaIstanbul

20160308_140938Při příležitosti Mezinárodního dne žen 8.března 2016 a v rámci partnerské kampaně za přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy) Českou republikou – #ZaIstanbul – jsme v Praze v Kaunickém paláci pokřtily čerstvě vydaný sborník zaměřený na Istanbulskou úmluvu a vybraná témata ke genderově podmíněnému násilí. Křtu předcházela beseda s autorkami vybraných kapitol a něco málo mobilních fotografií z této akce je na našich FB stránkách.

Sborník vyšel tiskem v nákladu 500 výtisků a v případě vážného zájmu je možné si jej objednat i spolu s informačními listy k Istanbulské úmluvě e-mailem na reditelka@csz.cz, případně poštou na adrese:

Český svaz žen,  Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

vykricnik2Zároveň je možné si sborník stáhnout i v elektronické podoběDěkujeme všem, kdo se na sborníku a besedě podíleli!

#ZaIstanbul
Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí

Obsah sborníku:

Nulová tolerance ke genderově podmíněnému násilí: Istanbulská úmluva v kostce
Mgr. Jana Chržová, Český svaz žen, členka Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Násilí na ženách: historický exkurz
Mgr. Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ Brno

Násilí na ženách z pohledu české legislativy
Mgr. Adriena Gabrielová, členka Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Domácí násilí – ano, může se to stát i vám
Bc. Daria Čapková, Sítě mateřských center o.s. v Kraji Vysočina

Dopady násilí na zdraví žen
Mgr. Martina Hronová, ROSA

Seznámení s dosud neuvedenou příčinou k páchání domácího násilí, kterou lze v dětském věku úspěšně léčit
Mgr. Eva Hurychová, proFem o.p.s., členka Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Pro současné sociální problémy, včetně domácího násilí, je nutné zavedení školské sociální práce
Mgr. Eva Hurychová, proFem o.p.s., členka Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Genderově podmíněné násilí na seniorech
Jaroslav Lorman, Th.D., Život 90

Partnerské násilí v gay a lesbických vztazích
Mgr. Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ – Brno

Domácí násilí páchané na mužích
Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D., NESEHNUTÍ Brno, www.femag.cz

Souvislosti násilí na ženách a bezdomovectví žen
Zuzana Kříčková, Jako doma

Kybernásilí: násilí související s technologiemi
Mgr. Michaela Svatošová, Gender Studies o.p.s.

Přeřízneme vše? Sexismus v médiích a reklamě v kontextu násilí na ženách
Mgr. Petra Havlíková, NESEHNUTÍ Brno, členka Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů; členka výkonného výboru České ženské lobby

Násilí na ženách optikou české populace
Resumé výzkumu Amnesty International ČR (2015)

Informace o publikaci:

#ZaIstanbul
Domácí násilí a vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí
Edice Na pomoc ženám, Sešit č. 19

Vydavatel: Český svaz žen z.s., Ostrovského 253/3, Praha 5
Kolektiv autorů
Vydání 1.
Praha 2016
ISBN: 978-80-87227-04-6
Náklad: 500 výtisků
Stran: 100

 

 Sborník ke stažení v pdf (2,5 MB) 

horizontal_line

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Share Button