Interaktivní Encyklopedie migrace (zatím ve zkušebním provozu)

encykl-migraceEncyklopedie je jedním z dílčích projektů Studentského hnutí za solidaritu, který vytváří ve spolupráci s FF UK, FHS UK, FSV UK, ETF UK a PF UK. Cílem encyklopedie je nejen studium současné migrace do zemí Evropské unie s jejím historickým přesahem, ale také všech jevů s touto migrací spojených. Encyklopedie chce porozumět problematickým situacím v zemích, odkud k nám často nucená migrace směřuje, možným způsobům naší odpovědi na tento fenomén i historické zkušenosti Evropanů. Encyklopedie vychází z interaktivní mapy světa, kam zanáší pomocí symbolických značek základní fenomény, pomocí hierarchické struktury a odkazování se však nabízí přesah také do témat příbuzných (teorie, hodnocení a komentáře odborníků i konkrétní příběhy migrantů).

Plná verze encyklopedie bude spuštěna v září 2016.

Web: encyklopedie.shzs.cz

Informace o projektu: encyklopedie.shzs.cz/o-projektu

Share Button