Inspirativní materiály na stránkách organizace Zero Tolerance (v Aj) #VAW

0toleranceSkotská organizace Zero Tolerance byla založena v roce 1992. Jejím primárním posláním bylo a je ukončení násilí na ženách ze strany mužů, mimo jiné prostřednictvím napadání těch postojů, které ve společnosti normalizují násilí a zneužívání. V současnosti se organizace zaměřuje zejména na prevenci.

Na jejích stránkách lze nalézt inspirativní materiály / manuály, konkrétně například stručné materiály v edici Zero Tolerance Briefings zaměřené na vybrané oblasti a výzkumy k problému násilí na ženách, které jsou určené nejen médiím:

How are women represented in the Media and what is its impact on gender equality? This briefing outlines a range research and resources which address issues surrounding Media influence and gender inequality.

What is Commercial Sexual Exploitation (CSE) and how does it affect society? This briefing paper highlights key research and brings together useful resources for raising awareness of CSE, aimed at both adults and young people.

What has highly sexualised youth culture done to the idea of childhood? Are young people being robbed of their childhood?

Další materiály jsou k dispozici na stránkách organizace zde. Za pozornost minimálně stojí publikace a DVD:

Created in partnership with the Women’s Support Project, the CSE Resource Pack is a comprehensive tool for learning more about the sex industry and challenging the normalisation of sexual exploitation.

 

 

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou – pozn. 2.5.2016 snažení přineslo první ovoce!). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Share Button