Strašení nebezpečnou „genderovou ideologií“ vychází z nepodložených argumentů a smyšlenek

Tisková zpráva Social Watch Česká republika.

(Praha, 7. 3. 2019)  Social Watch Česká republika u příležitosti Mezinárodního dne žen vydává publikaci, která zachycuje kořeny a příčiny bagatelizování rovnosti žen a mužů a vrací debatu od domněnek zpět k faktům a racionálním argumentům.

V žebříčku Světového ekonomického fóra za rok 2018 se Česká republika umístila na 82. místě ze 149, což ji řadí mezi 5 členských států EU s nejhorším výsledkem. Ženy v ČR vydělávají v průměru o 22 % méně než muži, což se následně promítá do nižších penzí a většího ohrožení žen chudobou. Nedostatek státem a samosprávou podporovaných zařízení předškolní péče, péče o seniory a osoby s postižením nutí ženy vykonávat také množství pečovatelské práce, za kterou jim nikdo neplatí. S nějakou formou násilí se v České republice setkala každá třetí žena.

Potřeba řešit nerovnosti mezi muži a ženami zůstává stejná, ochota k tomuto řešení se však v posledních letech snižuje. Negativně zabarvené sousloví „genderová ideologie“ je ve veřejném prostoru stále více skloňované nejen ze strany konzervativních kruhů katolické církve, ale také části politické reprezentace, v médiích a na sociálních sítích. „Je paradoxní, že kardinál Dominik Duka na jedné straně bagatelizuje sexuální zneužívání v církvi odvoláváním se na hysterii a na druhou stranu zaštiťuje kázání, která šíří paniku vykreslováním smyšlených hrozeb v souvislosti s ratifikací Istanbulské úmluvy. Právě na Mezinárodní den žen se bude konat kázání v tomto duchu pod záštitou Mons. Duky,“ komentuje situaci editorka publikace z české koalice Social Watch Markéta Kos Mottlová.

Genderová studia ve skutečnosti analyzují strukturální nerovné postavení mužů a žen a přesvědčivě ukazují, že se nejedná o neměnný přirozený stav. Istanbulská úmluva je trnem v oku především kvůli tomu, že uznává genderové nerovnosti jako příčinu násilí na ženách. Druhořadé vnímání žen ve společnosti, kdy je mužství přijímáno jako něco hodnotnějšího, vede totiž k větší toleranci násilí na ženách.

Stále více se prosazuje diskurz nastavený za období vlády Petra Nečase především jeho poradci z Občanského institutu, který vytvořil pevné zázemí pro odmítání prosazování genderové rovnosti z obav před rozpadem „tradiční rodiny a tradičních hodnot“. Není překvapením, že potřeba financování tématu rovnosti žen a mužů se stala terčem útoků. Jediná státní dotace na genderovou rovnost byla v posledních letech pod takovým drobnohledem a kontrolou, které jiné státní dotace s mnohonásobně vyššími objemy peněz ani zdaleka nepodléhají.

Antigenderová hnutí nejen ve střední a východní Evropě spojuje politika strachu, která padá na úrodnou půdu v kontextu krizí. Tato hnutí varují před údajným ohrožením rodiny, a především dětí v ní vlivem oslabování genderových stereotypů a vyučování sexuální výchovy. Staví se také proti legalizaci manželství gay a lesbických párů či jejich možnosti osvojení dětí, a naopak požadují ochranu manželství jako výlučného svazku muže a ženy. Prezentují se jako antielitářská hnutí, která zastupují hlas lidu proti zkorumpovaným elitám, které jsou ztotožňovány s politikami Evropské unie.

Autorkami a autorem publikace Nebezpečná genderová ideologie v České republice? jsou Ľubica Kobová (Katedra genderových studií FHS UK), Tomáš Pavlas (Otevřená společnost) a Veronika Šprincová (Genderová expertní komora).

Kontakt:

Markéta Kos Mottlová – Social Watch Česká republika, mottlova@padesatprocent.cz, 724 172 530

Přílohy

  1. tisková zpráva (420.3 kB)
  2. publikace Nebezpečná genderová ideologie v České republice? (425.2 kB)

Share Button