proFem: Tisková konference k navrhované tzv. složené novele

K problematice předkládané tzv. složené novely z pera Ministerstva spravedlnosti jsme uspořádali tiskovou konferenci.

Zatímco se Ministerstvo práce a sociálních věcí stále trápí nad koncepcí a obsahem zákona o zálohovaném výživném, předložilo Ministerstvo spravedlnosti do mezirezortního připomínkového řízení dne 17. 4. 2019 svůj návrh několika opatření, která by, podle přesvědčení MSp, měla pomoci rodinám a podpořit prevenci a řešení konfliktů mezi rodiči ohledně výchovy a výživy jejich dětí. Po detailním prostudování jednotlivých zákonných změn je však nutno konstatovat, že o nějaké pomoci skutečně nemůže být ani řeč.

Domníváme se, že navrhovaná opatření nebudou mít dopad pouze na oběti domácího násilí – je evidentní, že negativní dopad těchto změn pocítí celá společnost, zejména však ti, kteří jsou ohroženi chudobou.

Proto jsme k tomuto tématu a problematice složené novely zorganizovali tiskovou konferenci, kde vedoucí právnička proFem Veronika Ježková, vedoucí sociálních služeb Dana Pokorná a ředitelka proFem Jitka Poláková představily problematická místa této novely a hovořily o negativních dopadech, které navrhovaná opatření budou mít – a to nejen na oběti domácího násilí.

Tématu složené novely a rozboru jejích dopadů se též věnuje podrobný  článek Jiřiny Voňkové a Veroniky Ježkové, který najdete v novém čísle >>>> Zpravodaje Vaše právo. <<<<

Přečtěte sitiskovou zprávu, kterou jsme v rámci tiskové konference vydali.

Share Button