CSW63 a Istanbulská úmluva

Rada Evropy 12.3.2019

V souvislosti s výročním zasedáním Komise OSN pro postavení žen (CSW63), Stálá mise Francie při OSN ve spolupráci s Radou Evropy uspořádala doprovodnou akci, kterou sponzorovala Rada Evropy a Švýcarská Federace, zaměřenou na Istanbulskou úmluvu jako komplexní nástroj řešení násilí na ženách a domácího násilí na národní i mezinárodní úrovni.

Istanbulská úmluva a její ustanovení vyplývají z důkladné analýzy problémů a dosavadních řešení v členských státech Rady Evropy i v dalších státech: jedná se o osvědčené postupy, které byly povýšeny na úroveň právně závazného nástroje. Násilí páchané na ženách a dívkách je globálním fenoménem. Istanbulská úmluva byla napsána s tím, že opatření k řešení tohoto globálního problému se neomezují na určitou zeměpisnou oblast – všechny země světa se k ní mohou připojit.

Video záznam doprovodné akce je možné shlédnout zde (aj).

Související (starší) videa:

Thumbnail

01:11:23ENGLISH12 MAR 2019Sexism, Harassment and Violence against Women Parliamentarians – CSW63 Side…

Thumbnail

01:03:35ENGLISH10 MAR 2015Preventing violence against women and girls in the digital and technological…

Thumbnail

01:49:58ENGLISH5 MAR 2013Engaging men and boys in preventing violence against women and girls

Thumbnail

02:08:33ENGLISH23 NOV 2011Youth leadership in preventing and ending violence against women and girls

Thumbnail

01:23:36ENGLISH21 NOV 2016Youth Action to End Violence Against Women and Girls

Share Button