TZ: Tvrzení Mons. Piťhy jsou záměrnou dezinterpretací textu Úmluvy proti násilí, tzv. Istanbulské úmluvy

Praha 14. 1. 2019 Česká ženská lobby

Ačkoli státní zástupce vyhodnotil trestní oznámení České ženské lobby jako nedůvodné, shledal, že Mons. Piťha se ve svém zářijovém kázání neopíral o fakta, ale záměrně dezinterpretoval mezinárodní lidskoprávní dokument. Dle názoru státního zástupce „projev Mons. Petra Piťhy byl primárně kritikou (byť kritikou věcně nesprávnou) textu tzv. Istanbulské úmluvy, přičemž nelze vyloučit, že se jednalo o záměrné zveličení předmětného textu dovedené až ad absurdum – viz zmínky o koncentračních táborech, o nadřazenosti homosexuálů či postavení pod úroveň živočichů – s cílem vyburcovat kritiky ratifikace této úmluvy a dosáhnout tak odmítnutí její ratifikace“.

Vyrozumění obvodního státního zástupce pro Prahu 1 Mgr. Jana Lelka ohledně trestního oznámení České ženské lobby na šíření poplašné zprávy uvádí: „Tvrzení Mons. Petra Piťhy uvedená v jeho kázání ze dne 28. 9. 2018 nemají v textu tzv. Istanbulské úmluvy žádný podklad, resp. se tato tvrzení z textu této úmluvy nepodávají. Tato tvrzení jsou dezinterpretací textu oné úmluvy.“ Přesto však státní zástupce považuje trestní oznámení České ženské lobby, ve kterém vyjádřila podezření, že Mons. Piťha se mohl kázáním v katedrále sv. Víta dne 28. 9. 2018 dopustit jednání, nesoucího znaky skutkové podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy podle § 357 tr. zákoníku, a to v souvislosti s jeho tvrzeními ohledně obsahu tzv. Istanbulské úmluvy, za nedůvodné.

Česká ženská lobby považuje za podstatné potvrzení státního zástupce, že se kázání neopírá o fakta a jde o záměrnou dezinterpretaci mezinárodního lidskoprávního dokumentu, a nezvažuje podání žádosti o přezkoumání podle § 16a odst. 7 zákona o státním zastupitelství. „Další právní stanoviska uvádějí, že vyjádření natolik vlivné osoby, jako Mons. Piťha, navíc v tak významný den, nelze považovat za pouhá vyjádření subjektivního názoru, a proto považujeme naše rozhodnutí podat trestní oznámení za správné. V demokratické společnosti, ve které stále žijeme, je nezbytné se vymezovat proti záměrným lžím, nepravdám a manipulacím,“ dodává předsedkyně ČŽL PhDr. Eliška Kodyšová, PhD.

Istanbulská úmluva je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení závažného problému porušování lidských práv, který představuje násilí na ženách a domácí násilí. Jejím cílem je ochrana a pomoc obětem, efektivní stíhání pachatelů a prevence. Preventivní přístup míří na informování, vzdělávání a výchovu tak, aby ve společnosti i rodinách převažoval vzájemný respekt. Česká republika je mezi posledními státy Rady Evropy, které k ní zatím nepřistoupily.

V příloze (ke stažení) naleznete také právní pohledy na stanovisko státního zástupce, které předkládáme veřejnosti do diskuse. 

Kontakt:

Mgr. Věra Nováková, advokátka spolupracující s ČŽL, novakova@advokatliberec.cz, 777 032 475
PhDr. Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, 725 820 266Soubory ke stažení: 

Celá tisková zpráva zde.

Share Button