Mapování fenoménu genderově podmíněného násilí u dospělých v online prostoru

Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR v současnosti zkoumá fenomén násilí v kyberprostoru. Pro studii, která jej bude mapovat, hledá osoby, které by mohly přispět k objasnění tohoto fenoménu zejména v souvislosti s obtěžováním prostřednictvím informačních technologií z důvodu, že je uživatel/ka žena/muž, nechtěným sdílením a distribucí fotografií nebo videí s intimním obsahem, fotomontážemi, krádeží a zneužitím fotografií se sexuálním podtextem, intimním partnerským násilím v online prostoru (partner/ka kontroluje účty, využívá sociálních sítí k izolaci apod.), sexuálním vykořisťováním (např. vynucené svlékání se před kamerou), s nebezpečným pronásledováním (stalkingem) v kyberprostoru, lákáním skrze informační technologie k nechtěnému intimnímu kontaktu či útoky z důvodu sexuálního a/nebo toho, že je jedinec žena/muž, nebo těmto kategoriím neodpovídá.

Autoři studie uvítají jak zprostředkování kontaktu na osoby, které mají s danou tematikou profesní zkušenost, tak na osoby, které by mohly mít zkušenost osobní. Kontakty zasílejte na email: kybersikana@vlada.cz nebo je kontaktujte na telefonu +420 296 153 535. Způsob kontaktování zvolte v závislosti na povaze a přiměřenosti v daném případě. Vaše podněty zasílejte prosím nejpozději do 28. února 2016.

Téma násilí v kyberprostoru je vysoce citlivé, proto je nutný i citlivý přístup v souvislosti se zprostředkováním kontaktů.

Share Button