San Marino je 20. zemí, která ratifikovala Istanbulskou úmluvu

San_Marino28.1.2016 San Marino ratifikovalo Istanbulskou úmluvu (v platnost v této zemi tak vstoupí 1.května 2016). Aktuální skóre tedy činí 20 států Rady Evropy, které ji k dnešnímu dni ratifikovaly a dalších 19 ji zatím podepsalo.

K ratidfikaci se zřejmě konečně rozhoupe i Německo, jak včera potvrdil německý ministra spravedlnosti a ochrany spotřebitelů, Heiko Maas. Nepochybně k tomu přispěly i útoky na ženy v některých německých městech na Nový rok a diskuse, které se následně rozproudily na téma násilí na ženách a zastaralých paragrafech neupravujících dostatečně sexuální obtěžování a znásilnění.

K podpisu se dále chystá Bulharsko, což 25. ledna potvrdil na zasedání Rady Evropy Daniel Mitov, ministr zahraničních věcí Bulharské republiky, a to ještě v průběhu svého předsednictví (tedy do května 2016).

A Česká republika? Do poloviny roku 2016 podpis, do poloviny roku 2018 ratifikace. Žádný zázrak to tedy není.

Úplný seznam ratifikací a podpisů na stránkách Rady Evropy.

 

 

 

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

horizontal_line

Share Button