Ženy tváří tvář násilí – veřejná debata

 

Ve spolupráci s Americkým centrem organizuje Česká ženská lobby 30. listopadu česko-anglickou veřejnou debatu Ženy tváří tvář násilí.

Debatující Ivana Antalová z České ženské lobby, Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ, Jitka Poláková z ProFem a Gail Whitmore z Ozvi se!/HollaBack! Czech budou hledat odpovědi na otázky: Je pomoc ženám dostatečná? Jak souvisí genderově podmíněné násilí s muži? Cítí se ženy cizinky v ČR bezpečně? Jak mohou ženy rozhodovat o svém těle při porodu?

Součástí veřejné debaty bude i křest pokračování sborníku #ZaIstanbul 2: Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí, který připravuje Český svaz žen ve spolupráci s dalšími organizacemi hájícími práva žen.

Místo konání: Americké centrum, Tržiště 13, 11800 Praha
Čas: 18:00 – 19:30

 

Share Button