Veřejná výzva k podpoře urychlené ratifikace Istanbulské úmluvy Českou republikou

Veřejná výzva sjezdu Českého svazu žen z.s členům a členkám Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR

 Praha, 25.11.2017

 

Sjezd Českého svazu žen se tradičně koná vždy jednou za pět let a při této příležitosti delegátky zastupující členky z celé republiky společně vyhodnocují uplynulé období a zároveň stanoví priority organizace na období nadcházející.

Letos připadl sjezd na rok padesátého výročí od založení naší organizace v roce 1967 a nikoliv náhodou i na den, který si mezinárodní společenství již přes 30 let připomíná jako Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách.

Problém násilí na ženách se nějakým způsobem dotýká nejen každé ženy v průběhu celého jejího života, ale s ohledem na jeho závažné dopady na životy jednotlivců i celé společnosti, nás všech. Věnujeme mu proto v našich programových prioritách dlouhodobě zvýšenou pozornost a nebude tomu jinak ani v nadcházejících letech. Tento problém totiž z našich životů nemizí.

Kvitovaly jsme proto přijetí Úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí Radou Evropy v roce 2011 a aktivně se spolu s dalšími organizacemi hájícími práva žen a lidská práva obecně zasazovaly za její přijetí Českou republikou. 

Oceňujeme tedy, že 2. května 2016 Česká republika Úmluvu podepsala, nicméně stále chybí učinit další krok, a tím je její ratifikace.

Obracíme se tedy na Vás, jako na členky a členy nově se formující Poslanecké sněmovny, i na stávající senátorky a senátory, abyste se osobně zasadili nejen za její brzkou ratifikaci, ale všude tam, kde to bude nezbytné, i za příslušná legislativní opatření tak, aby Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí mohla být následně bezezbytku a plnohodnotně implementována.

Děkujeme, že se tomuto podnětu budete věnovat.

Jménem všech účastnic sjezdu Českého svazu žen,                                                                                                                           

                                                                                                                                     Mgr. Jana Chržová v.r.

                                                                                                                                     předsedkyně Českého svazu žen z.s. 

Sjezdu Českého svazu žen z.s. se dne 25.11.2017 zúčastnilo 93 delegátek ze 14 krajů České republiky a další účastnice s hlasem poradním. Text výzvy byl přijat jednomyslně.

Text výzvy ke stažení v pdf

Share Button