TZ: Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu (vlada.cz)

Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách

Dientbier_ZaIstanbulPraha 4.5.2016: V pondělí 2. května 2016 Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu. Tato Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, usilující o vyřešení tohoto závažného problému porušování lidských práv. Jejím cílem je nulová tolerance k tomuto násilí a představuje významný krok k tomu, aby se Evropa, ale i svět mimo ni, stal bezpečnějším.

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier přijetí této smlouvy vřele přivítal.  „Domácí a genderově podmíněné násilí považuji za závažný společenský problém a porušení základních lidských práv,“ uvedl k tomu.

Sám osobně Istanbulskou úmluvu dlouhodobě podporoval a aktivně se zasazoval se o její přijetí Českou republikou. 14. února 2015 – v rámci Mezinárodní dne boje proti násilí na ženách – podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách, za spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising, když se podobně jako celá řada dalších lidí se nechal vyfotit s hashtagem #ZaIstanbul, jenž odkazuje na tuto Istanbulskou úmluvu.

Celé znění tiskové zprávy na webu Vlády ČR – www.vlada.cz

 

 

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou – pozn. 2.5.2016 snažení přineslo první ovoce!). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Share Button