Aktualizace Lotyšsko a podpis Istanbulské úmluvy

lotyssko-flag

Aktualizace 10.5.2016: Podle posledních zpráv je lotyšská vláda připravena Istanbulskou úmluvu přeci jen podepsat. Alespoň k tomu v úterý 10. května dostal od vlády volnou ruku ministr sociálních věcí, Jānis Reirs. Celá zpráva v angličtině zde.


 

7.5.2016: Lotyšsko se stává posledním členským státem EU, který se doposud nepřipojil k Istanbulské úmluvě, a to z jediného důvodu: představitelé ministerstva spravedlnosti úmluvu, která bojuje proti všem formám a projevům násilí (zejména) na ženách, označují za neomarxistickou. Vadí jim, že úmluva spojuje tyto formy násilí s náboženstvím a tradicemi. Pravicoví politici v Lotyšsku argumentují dále tím, že úmluva by do této post-sovětské země zavedla radikální feminismu. Proti úmluvě se staví jak katolická, tak luteránská církev a za přijetí úmluvy je jen menšina a lidskoprávní organizace. Lotyšské ministerstvo spravedlnosti publikovalo právní analýzu, v níž vyslovuje názor, že úmluva je protiústavní, protože diskriminuje a hanobí muže, kteří bojovali za nezávislost na Sovětském svazu…

Třicetistránkový dokument mimo jiné říká: „Lotyšský národ nemůže akceptovat fakt, že mezinárodní smlouva obsahuje prohlášení, že lotyšští muži utlačovali a diskriminovali ženy a znesnadňovali jim plnohodnotný rozvoj.“ A ptá se dále: „Proč by tedy lotyšský národ měl nyní podporovat a oslavovat neomarxistické ideologie – „genderový feminismus“ – v lotyšském právním systému a ve všech oblastech života?“

Parlamentní sekretář ministerstva spravedlnosti a prominentní člen pravicové strany Národní aliance, Janis Iesalnieks, v pátek tweetnul, že „podporovateli Istanbulské úmluvy jsou homosexuálové a radikální feministky“.

Národní aliance je součástí koalice předsedy vlády Marise Kucinskise, a ten se tak díky stanovisku Ministerstva spravedlnosti ocitá v „poměrně“ obtížné situaci. Bude se muset rozhodnout, zda půjde proti koaličnímu partnerovi a úmluvy i přes odpor (a riziko pádu vlády) podepíše.

Zdá se tedy, že Česká republika byla skutečně posledním státem členských zemí EU, která alespoň vůli k podpisu měla, byť jí trvalo dlouho, než se k aktu rozhoupala.

Zdroj: Agence France-Presse. Celý článek v angličtině zde.

 

 

 

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou – pozn. 2.5.2016 snažení přineslo první ovoce!). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

 

Share Button