Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu

47524_003_picZní to skoro neuvěřitelně, ale Česká republika 2.května 2016 podepsala prostřednictvím velvyslance při Radě Evropy, pana Emila Ruffera, Istanbulskou úmluvu. Přišlo to nakonec rychleji, než se čekalo, nicméně nelze se zbavit dojmu, že k urychlení došlo jen proto, aby ČR nebyla posledním státem EU, který k úmluvě přistupuje. Zůstali jsme i tak na chvostě a v současnosti je za námi ze zemí EU už jen Lotyšsko.

K dnešnímu dni tak Istanbulskou úmluvu podepsalo celkem 41 států Rady Evropy, z toho ji 21 i ratifikovalo.

Před Českou republikou stojí ale ještě ratifikace, a pak samozřejmě i její důsledné naplňování. To bude ta úplně nejnapínavější část!  P.s. A protože je u České republiky uvedeno „R“ bylo by dobré vědět, jaké výhrady ČR uplatňuje a proč (navíc oproti slibu, že žádné nakonec nebudou).

Aktuální stav podpisů / ratifikací.

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou – pozn. 2.5.2016 snažení přineslo první ovoce!). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

 

Share Button