Cesta, jak účinně konat i přes útoky dezinformací, evidentně existuje

I Ukrajina leta čelí útokům proti Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) – všechny tyto útoky založené na dezinformačních kampaních mají ostatně stejný původ – v Rusku. Jenže Ukrajina se k tomu uprostřed války postavila čelem – místo toho, aby ztrácela čas vyvracením nesmyslů, prostě Úmluvu ratifikovala a následně rozjíždí informační kampaň. To je totiž uprostřed dezinfo války jediná ropzumná cesta – úlohou dezinformací je ostatně zablokování normálního věcného fungování společnosti, nastolení iracionálních pseudotémat, vzbudit nedůvěru v demokratické principy a instituce a způsobit rozklad a rozštěpení společnosti.

Istanbulská úmluva – ani Moldavsko není ušetřeno dezinformací

Všechny země našeho civilizačního okruhu jsou řadu let a v různé míře uprostřed dezinformační války. Istanbulská úmluva posloužila tomuto účelu velmi dobře a v opozici k ní se neznámo odkud vynořily zástupy obhájců bijících se za blíže nespecifikované „tradiční hodnoty“.  Ukrajina a i Moldavsko ukázaly, jak v takové situaci mají odpovědné vlády a parlamenty postupovat – konat, a to i přes probíhající a sílící dezinformační kampaně. Vysvětlovat za pochodu, ale nenechat důležité věci zablokovat nekonečnou obhajobou něčeho, co civilizovaný svět snad obhajovat ani nepotřebuje – třeba právě eliminaci všech forem násilí (nejen) na ženách a domácího násilí a mírnění jejich dopadů.

Bez obalu: Dezinformace a co s nimi (podcast Romea)

Po třech měsících se v Česku odblokovalo osm dezinformačních webů. Prý je to krok pochopitelný, protože blokace už nemá opodstatnění. Neznamená to ale, že dezinformátoři vyhráli? Proč vlastně byly weby blokovány, když proto nebyl právní podklad? A proč v Česku nemáme zákon, který by umožnil dezinformátory vypnout, tak jako to mají na Slovensku? Poslouchejte podcast…

Bezpečnost na internetu – chystá se regulace EU pod názvem „Akt o digitálních službách“

Akt o digitálních službách ukládá všem platformám povinnost zajistit, aby uživatelé věděli, komu slouží reklama (či obecněji sponzorovaný obsah), která se jim zobrazuje a na základě čeho byla zobrazena právě jim. Velké platformy by nad rámec toho měly zajistit veřejný přístup do repozitářů online reklamy a měly by umožnit její výzkum za účelem studia šíření ilegálního obsahu, ale též manipulativních technik a dezinformací. Repozitáře by měly obsahovat data o reklamě samotné, ale i o jejím zadavateli a příjemcích (ilustrativním příkladem může být již existující archiv politické reklamy Facebooku). Další podmínky pro politickou reklamu, nad rámec těchto obecných, jsou následně rozpracovány ve výše zmíněném Evropském akčním plánu pro demokracii.

TZ – EU se musí lépe připravit na boj proti zahraničnímu vměšování a dezinformacím

Tisková zpráva   PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ    09-03-2022 – 19:50    Některé státy s autoritářskými režimy, jako je Rusko a Čína, útočí na demokracii v EU šířením nepravdivých informací Evropští občané ani vlády evropských států si těchto hrozeb ze zahraničí nejsou dostatečně vědomi Poslanci vyzývají k sankcím proti státům, které dezinformační kampaně provádějí Odpovědné orgány by…

2016: Propaganda mířící na evropskou společnost: „Je to pokračování metod studené války.“

Jaký je dopad propagandy? V poslední době jsme slyšeli mnoho teorií o tom, jak ovlivnila americké prezidentské volby, ale může mít propaganda třetích stran vliv také na volby v Evropě? Poté, co Rusko napadlo Ukrajinu a obsadilo Krym, se mnoho věcí změnilo. Probudilo nás to. Ze zkušenosti ve střední a východní Evropě vyplývá, že Rusko začalo manipulovat…

Rozhovor: Dezinformace – Nástroje používané proti nám se neustále vyvíjí, varuje Parlament

Převzato z webu Parlament EU Šíření dezinformací a nepřátelské propagandy se zdokonaluje. „Velkým problémem jsou sociální sítě,“ varuje v rozhovoru zpravodajka návrhu vyzývajícího, aby se EU problémem více zabývala. Ovlivňování voleb i podpora extremistických hnutí Poslanci ve zprávě, kterou přijalo plénum 13. března, upozorňují, že techniky šíření dezinformací jsou stále víc sofistikované a agresivní. Vyvíjí…