Cesta, jak účinně konat i přes útoky dezinformací, evidentně existuje

I Ukrajina leta čelí útokům proti Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) – všechny tyto útoky založené na dezinformačních kampaních mají ostatně stejný původ – v Rusku. Jenže Ukrajina se k tomu uprostřed války postavila čelem – místo toho, aby ztrácela čas vyvracením nesmyslů, prostě Úmluvu ratifikovala a následně rozjíždí informační kampaň. To je totiž uprostřed dezinfo války jediná ropzumná cesta – úlohou dezinformací je ostatně zablokování normálního věcného fungování společnosti, nastolení iracionálních pseudotémat, vzbudit nedůvěru v demokratické principy a instituce a způsobit rozklad a rozštěpení společnosti.
 
Kdy se konečně probudí Česká republika a začne jednat? Ohrožena je nejen Istanbulská úmluva.
 

Верховна Рада України

‼ Верховна Рада України підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції, яка передбачає кримінальну відповідальність за насильство над жінками. Це стосується сексуального, психологічного й фізичного насильства, а також переслідувань, каліцтва жіночих геніталій і примусових дій щодо шлюбу, аборту та стерилізації.
Програма USAID РАДА: наступне покоління
Internews Ukraine

 
Ukrajinský Parlament podpořil ratifikaci Istanbulské úmluvy, která stanoví trestní odpovědnost za násilí páchané na ženách. Týká se to sexuálního, psychického a fyzického zneužívání, stejně jako perzekuce, mrzačení ženských genitálií a nucených sňatků a sterilizací.

Володимир Зеленський

Підписаний!

Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов’язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації.

Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров’я людини – найвища цінність.

 

Podepsáno!

Zákon o ratifikaci Istanbulské úmluvy. Jeho hlavní obsah je jednoduchý, ale nesmírně důležitý. Jde o závazek chránit ženy před násilím a různými formami diskriminace.

Sdílíme evropské hodnoty. Pro nás je nejvyšší hodnotou lidský život a zdraví.

 


Obsah rubriky je tvořen v rámci projektu „Společně proti šíření nenávisti a dezinformací“

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

 


Share Button