Workshop na téma gender a dezinformace – 2 termíny na výběr

→  V rámci workshopu se prakticky zaměříme na téma dezinformací a toho jak se specificky dotýkají žen. Co jsou genderové dezinformace, kdo a proč je šíří? Jaký vliv mají na postavení žen ve společnosti a jejich rozhodování? A co je anti-gender hnutí a proč je třeba se mu postavit? Jako konkrétní příklady rozebereme prezidentskou kampaň nebo Istanbulskou úmluvu. 

Genderové dezinformace aneb čemu čelí ženy ve veřejném prostoru

Termíny: 27. února 2023    nebo   27. března 2023
Místo konání: Ostrovského 253/3 Praha 5 – Smíchov, Ženské domovy
(zasedací místnost v přízemí budovy, začátek vždy od 10.00)

Program ke stažení

Přihlášky eviduje kolegyně Dagmar Wagnerová : reditelka@csz.cz – uveďte ptosím termín a účast (prezenční/online – odkaz na připojení zašleme).  KAPACITA pro osobní účast je omezena – registrace je nutná.  

REGISTRACI je možné provést i online přes GoogleForms

 

Občerstvení zajištěno, předpokládaná délka – 5 hod.; možnost online učasti přes GoogleMeet. 


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

 

Share Button