Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR

Český svaz žen získal podporu z EHP fondů v rámci 1. výzvy v programu Fond pro NNO pro svůj projekt Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR (reg. č. 3620005), který je realizován v období od srpna 2014 do dubna 2016. Základní informace naleznete na stránkách ČSŽ.

Projekt je zaměřen na šířená informací o vybraných aktuálních tématech rovných příležitostí žen a mužů v regionech České republiky prostřednictvím sítě našich základních organizací a členek. Zvláštní pozornost je v této souvislosti věnována tématu násilí na ženách a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě z roku 2011 (Úmluva Rady Evropy o předcházení a potlačování násilí na ženách a domácího násilí), která sice vstoupila v platnost 1.8.2014, ale Česká republika ji dosud ani nepodepsala.

Zatímco rok 2014 věnujeme aktivitám zaměřeným na naše členky a přípravám informačních materiálů, začátkem roku 2015 spouštíme sérii regionálních aktivit. Sledujte proto nejen tyto stránky, ale i naše sociální sítě – Facebook a Twitter.

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

 

Share Button