Otevřený dopis vládě ČR – Koncepce sociálního bydlení České republiky

Skupina organizací zabývajících se sociálními právy / právy ohrožených skupin obyvatel (Alternativa 50+, o.p.s., proFem, o.p.s., Česká ženská lobby, Český svaz žen, z.s., ŽIVOT 90, z.s., Český helsinský výbor, Vteřina poté, z.s., Platforma pro sociální bydlení) oslovila vládu ČR otevřeným dopisem ohledně přijetí Koncepce sociálního bydlení České republiky a následně zákona o sociálním bydlení.

„Právo na bydlení obsahuje řada mezinárodních úmluv. Všeobecná deklarace lidských práv upravuje v čl. 25 tzv. právo na přiměřenou životní úroveň jako právo každého „na takovou životní úroveň, která zajistí jeho zdraví a blaho i zdraví a blaho jeho rodiny, včetně potravy, ošacení, bydlení, lékařské péče a nezbytných sociálních služeb.“ Veřejný ochránce práv v České republice již několik let pravidelně upozorňuje na absenci systémového řešení dostupnosti bydlení a doporučuje přijetí zákona o sociálním bydlení jako jeden z kroků prevence sociálního vyloučení a nárůstu chudoby v České republice. Systém dostupného a sociálního bydlení by také mohl efektivně bojovat s diskriminací na trhu s bydlením, která je často spojená nejen s etnicitou a národností, ale také s rodinným stavem (např. diskriminace matek samoživitelek a to i například v přístupu k obecním bytům).“

Celé znění otevřeného dopisu ke stažení zde.

Share Button