Otevřený dopis vládě ČR – Koncepce sociálního bydlení České republiky

Skupina organizací zabývajících se sociálními právy / právy ohrožených skupin obyvatel (Alternativa 50+, o.p.s., proFem, o.p.s., Česká ženská lobby, Český svaz žen, z.s., ŽIVOT 90, z.s., Český helsinský výbor, Vteřina poté, z.s., Platforma pro sociální bydlení) oslovila vládu ČR otevřeným dopisem ohledně přijetí Koncepce sociálního bydlení České republiky a následně zákona o sociálním bydlení. „Právo…