Abeceda migrace aneb základní slovníček k aktuálnímu tématu

Demagog.cz: „Otázky migrace a možného příchodu uprchlíků do České republiky se staly předmětem celospolečenské diskuse, v níž bohužel často namísto reálných faktů a korektního hodnocení situace převažují emoce, zkratkovitá vyjádření a také šíření strachu. Demagog.cz se proto rozhodl vytvořit speciální analytický tým, který se bude tomuto tématu věnovat. Naším cílem je prostřednictvím faktické analýzy (jak jsou naši čtenáři zvyklí) dát na stůl reálné argumenty — bez emocí, bez hysterie -, na kterých jedině může stát potenciálně přínosná společenská diskuse.

Samotné téma letošního podzimu je také tématem značně komplikovaným. Veřejný prostor, a to bohužel platí také pro média a veřejné činitele, o migraci často hovoří způsobem, který je zavádějící a zjednodušující. Proto náš tým vytvořil přehlednou abecedu migrace, slovníček základních pojmů, které se tématu týkají.“

Najděte si své téma, heslo, výraz, kterému nerozumíte zde. 🙂

Ze slovníku:

E
Ekonomický migrant

Tímto termínem jsou označovány osoby, které dobrovolně, bez život ohrožujících příčin, odcházejí do jiného státu v očekávání zlepšení své životní úrovně, ekonomické situace, vzdělání a podobně. Na rozdíl od uprchlíků tyto osoby svou domovskou zemi neopouští proto, že mají oprávněný strach z pronásledování ve své zemi z důvodů např. rasových, náboženských, národnostních, nebo proto, že prchají před tamním válečným konfliktem, přírodní katastrofou apod. Slovní spojení ekonomický uprchlík je tedy oxymóronem, což v podstatě znamená, že nedává smysl (viz odkaz Uprchlík).

 

I

Islám/Islamista/Islámský extremismus

Zatímco Islám je druhým nejrozšířenějším náboženstvím na zemi a ti, kdo jej vyznávají, jsou nazýváni muslimové, islamismus je snaha převést islámskou víru v politickou ideologii. Ne každý muslim je zároveň islamistou. Islámský extremismus je pak nejkonzervativnější formou islamismu, který často užívá násilných prostředků k dosažení svých politických a náboženských cílů. Opět, ne každý islamista je zároveň islámským extremistou (článek 12, Deklarace Rady Evropy o Islámu, Islamismu a Islamofobii).

U

Uprchlík

Uprchlík je osoba, která utekla ze své původní země před válkou či před životu nebezpečným pronásledováním založeným na rasových, náboženských, národnostních či politických důvodech či důvodu příslušnosti k určitým společenským skupinám a která může tuto skutečnost dokázat. Tato definice, ustanovená Mezinárodní úmluvou o právech uprchlíků z roku 1951 (str. 14, .pdf) a Protokolem týkajícím se právního postavení uprchlíků z roku 1967 (str. 46, .pdf), je v České republice užívána také při rozhodování o udělení mezinárodní ochrany (viz Azyl, Doplňková ochrana) (str. 1, .pdf). Státem uznané osoby se statusem uprchlíka mají v mnoha ohledech práva a svobody podobné občanům státu, ve kterém žijí. Mezi jejich práva však nepatří právo volební či mnohá základnější práva – např. právo volného pohybu často omezené hranicemi uprchlického tábora či právo pracovat. Tato omezení v mnohém znemožňují integraci uprchlíků do společnosti.

Share Button