Nenávistné projevy Kremlu podněcují k válečným zločinům na Ukrajině

Po letech shromažďování, analyzování a archivování příkladů ruských dezinformací na platformě EUvsDisinfo jsme od prokremelských dezinformačních kanálů očekávali jistou míru bombastičnosti a nepředvídatelnosti. Jistě, celkový průběh dezinformací a propagandy je jasný, stále dokola se přehrávají stejné příběhy jako u zaseknuté desky. Ale tu a tam prokremelská dezinformační mašinérie snižuje laťku natolik, že i my jsme zaskočeni. Tak tomu bylo i tento týden.

Rétorika Kremlu o neospravedlnitelné útočné válce, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině 24. února 2022, nebyla nikdy umírněná ani racionální. Byla utvářena dezinformacemi, silně nabitá orwellovským newspeakem a charakterizována samolibým bušením se do hrudi hned od prvního dne. Přesto tento týden šel jeden z nejvýznamnějších prokremelských dezinformačních “ myslitelů“ o krok dále. Někdejší ruský prezident, Dmitrij Medveděv, muž, který byl kdysi oslavován jako předzvěst umírněného Ruska, se nyní opravdu vytáhl. Pan Medveděv na své oblíbené platformě Telegram rozpoutal smršť nenávisti (viz), když důrazně naznačil, že by všichni Ukrajinci měli být vymazáni z povrchu zemského. Samozřejmě to není poprvé, co pan Medveděv nabádá své stoupence tohoto telegramového kanálu (viz), a podněcuje tak k násilí a ospravedlňování válečných zločinů.

Tento záchvat, i když je veskrze morálně zavrženíhodný, nepředstavuje žádný zlom v prokremelské rétorice. Je to spíše shrnutí narativu o dehumanizaci a hanobení všech Ukrajinců, jejich přirovnávání k nacistům a veřejnému volání po jejich vymýcení způsobem, který lze označit jen jako genocidní. Jazykové vyjádření, slova vyřčená s takovou bezuzdnou nenávistí mohou pro lidi na Ukrajině vést k velmi reálným a velmi tragickým následkům (viz). A ti, kteří se odváží vyslovit taková slova, musí být hnáni ke stejné odpovědnosti jako ti, kdo zmáčknou spoušť.

Nezahrnujte nenávistí ty, kdo nenávidí

Prokremelský dezinformační ekosystém také plně ukázal svou charakteristickou kognitivní disonanci tím, že přepracoval kampaň na sociálních sítích #StopHatingRussians novým videem (viz) a vznesl nepodložená obvinění ze západních pokusů zrušit ruskou kulturu. Je obzvláště zvláštní apelovat na to, aby byla na jedné straně nenávist zastavena, zatímco ji na druhé straně rozséváme. Na druhou stranu, ruské státem kontrolované dezinformační zdroje vždy používaly argument „rusofobie“ k vysvětlení jakékoli západní kritiky nebo protiakcí. A od té doby, co si lhář sám stěžuje na „kulturu zrušení“ (cancel culture), která vše ruské pronásleduje, prokremelský dezinformační ekosystém s radostí zesílil i tento úhel pohledu.

Propagace této „kampaně“, alespoň na Twitteru (viz), se zdá být na této platformě spíše koordinovaná s ruskými diplomatickými účty, včetně ruského ministerstva zahraničních věcí, což poskytuje zdání důvěryhodnosti. Protože však ruské diplomatické účty také bezostyšně šíří dezinformace o ruské válce na Ukrajině a Twitter se rozhodl omezit propagaci účtů ruské vlády (viz), prokremelští podomní obchodníci s „rusofobií“ se snaží získat dojem legitimity jinak. Nejnovější snaha, která vykazuje naprostý nedostatek jakékoli novinářské integrity, propaguje výše uvedené video prostřednictvím falešných účtů (viz) vydávajících se za známé legitimní západní zpravodajské kanály.

Rádi vás vyhladovíme

A konečně téma, které máme v poslední době na mysli všichni – hrozící globální potravinová krize –  prokremelským dezinformačním ekosystémem nezůstalo bez povšimnutí. Kreml již dříve aktivně použil své dezinformační nástroje ve snaze globální narativ o tomto tématu utvářet. Nyní, když si snad i uvědomuje, že se svět nenechá tak snadno oklamat a nepřijme ruská tvrzení o bezúhonnosti, ruský státem řízený dezinformační stroj přešel na vyšší rychlostní stupeň a snaží se vinu (viz) za to, že ohrozil nejzranitelnější populace světa hladem (viz) a hladomorem, přesunout na druhé.

Řekněme si to jasně. Schopnost Ukrajiny, čtvrtého největšího vývozce obilí na světě, pěstovat, sklízet a dodávat obilí, narušila jedna jediná věc. Neospravedlnitelná ruská útočná válka proti Ukrajině začala letos v únoru. Globální potravinová bezpečnost byla dále poškozena tím, že Rusko blokovalo ukrajinské lodě (viz) vyvážející obilí, útočilo a ničilo dopravní infrastrukturu (viz), bombardovalo lodní terminály a dokonce drancovalo ukrajinské zásoby obilí za účelem dalšího prodeje (viz) ve třetích zemích. Držet svět jako rukojmí za účelem ospravedlnění neospravedlnitelné války a ochota nechat hladovět nevinné lidi je víc, než ohavnost. Zatímco Kreml je ochoten a připraven páchat taková nesmyslná zvěrstva, přesouvat vinu a šířit nenávistné projevy, jakékoliv předstírání ruské „humánnosti“ nutně vyzní naprázdno.

 

Článek pod názvem KREMLIN HATE SPEECH INCITES WAR CRIMES IN UKRAINE vyšel  9. června 2022 na serveru euvsdisinfo.eu – v AJ je k dispozici zde.

Přeložila: Jana Chržová

Související články (V AJ, případně RJ, UJ ad.) např.: 

INSTEAD OF GOLDEN OLDIES, PRO-KREMLIN OUTLETS KEEP PLAYING THE SAME BROKEN RECORD

REALITY BUILT ON LIES: 100 DAYS OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION IN UKRAINE

 


O The East StratCom Task Force – provozovateli serveru EU vs Disinfo

Pracovní skupina (Task Force) The East StratCom  byla zřízena s cílem řešit probíhající ruské dezinformační kampaně. V březnu 2015 Evropská rada pověřila vysokou představitelku ve spolupráci s orgány EU a členskými státy, aby předložila akční plán strategické komunikace.

Pracovní skupina je součástí divize pro strategickou komunikaci a analýzu informací (AFFGEN.7) Evropské služby pro vnější činnost. Divize rovněž zahrnuje Task Force pro západní Balkán, Task Force South a horizontální tým se zaměřením na vznikající hrozby, analýzu dat, rozvoj politik a mezinárodní spolupráci, včetně systému rychlého varování EU o dezinformacích.skupina je součástí divize pro strategickou komunikaci a analýzu informací (AFFGEN.7) Evropské služby pro vnější činnost. Divize rovněž zahrnuje Task Force pro západní Balkán, Task Force South a horizontální tým se zaměřením na vznikající hrozby, analýzu dat, rozvoj politik a mezinárodní spolupráci, včetně systému rychlého varování EU o dezinformacích.


Obsah rubriky je tvořen v rámci projektu „Společně proti šíření nenávisti a dezinformací“

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

 


Share Button