EU: Posílený kodex zásad boje proti dezinformacím

Převzato ze stránek Evropské komisecelý text včetně chronologie a příloh zde.

V roce 2018 vznikl kodex zásad (aj) pro online platformy, oborová sdružení a klíčové aktéry. Jeho prostřednictvím se zavazují omezovat výskyt dezinformací a zdokonalovat své strategie namířené proti dezinformacím online.

Kodex se stal inovativním nástrojem k zajištění větší transparentnosti a odpovědnosti online platforem a slouží jako strukturovaný rámec ke sledování a zdokonalování jejich opatření zaměřených proti dezinformacím.

Komunikace se signatáři je nyní pravidelnější a účinnější. Během koronavirové krize platformy Komisi každý měsíc poskytovaly přehled svých opatření na podporu spolehlivosti obsahu, lepší informovanosti uživatelů, potlačení škodlivého obsahu a kroků proti němu a identifikaci reklamy napojené na koronavirové dezinformace.

Jak bylo oznámeno v Akčním plánu pro evropskou demokracii, Komise v květnu 2021 zveřejnila pokyny, v nichž signatáře žádají, aby kodex ve všech jeho oblastech posílili tak, aby se stal silným, účinným a flexibilním nástrojem boje proti dezinformacím.

Kodex z roku 2018

 • samoregulace
 • 16 signatářů – 21 závazků týkajících se:
  • kontroly umisťování reklamy
  • transparentnosti politické a tematické reklamy
  • integrity služeb
  • posílení práv spotřebitelů
  • podpory ověřovatelů faktů a výzkumu
  • měření účinnosti kodexu

Posílený kodex z roku 2022 (přijato v polovině června 2022)

 • společná regulace velmi velkých online platforem podle aktu o digitálních službách
 • 34 signatářů – 44 závazků a 127 konkrétních opatření:
  • důraznější opatření v zájmu demonetizace dezinformací 
  • zvýšení transparentnosti politické reklamy a tematické reklamy
  • zajištění komplexního pokrytí probíhajícího a vznikajícího manipulativního chování
  • rozšíření a zdokonalení nástrojů, které uživatelům umožní odhalovat a označovat nepravdivý nebo zavádějící obsah
  • širší ověřování faktů v zemích a jazycích EU
  • lepší přístup výzkumných pracovníků k údajům
  • vytvoření spolehlivého rámce pro monitorování a podávání zpráv s kvalitativními a kvantitativními informacemi na úrovni EU a členských států 
  • zřízení střediska pro transparentnost
  • vytvoření stálé pracovní skupiny pro vývoj a přizpůsobení kodexu

 

Dezinformace poškozují naši společnost tím, že

 • narušují důvěru v instituce a sdělovací prostředky
 • ohrožují volby
 • omezují schopnost občanů se kvalifikovaně rozhodovat
 • omezují svobodu projevu

 

⇒ Podívejte se také na Evropský akční plán pro demokracii  (v češtině) 


Obsah rubriky je tvořen v rámci projektu „Společně proti šíření nenávisti a dezinformací“

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

 


Share Button