Hate Speech: historické precedenty ukazují, že projevy nenávisti mohou být předzvěstí krutých zločinů

OSN – kampaň z roku 2019 zaměřená na osvětlení problému a na boj proti verbálním projevům nenávisti,  tzv. hate speech. Proč ? Protože jak nakonec ukazuje i válka na Ukrajině, konflikty, genocidy, války a všechny související zločiny s tím úzce souvisejí. Hate speech nejsou totiž jen nadávky, neškodné vylití si zlosti na někom – je to něco, co se velmi rychle promění v brutální akty z nenávisti a projeví se velmi konkrétně v našem fyzickém světě.

V posledních letech byl svět svědkem několika případů masových zvěrstev. V mnoha z těchto situací byly nenávistné projevy identifikovány jako běžný „předchůdce krutých zločinů, včetně genocidy“. Zatímco používání sociálních médií a digitálních platforem k šíření nenávistné rétoriky je relativně nedávné, zbrojení veřejného diskurzu za účelem politického zisku bohužel není nic nového. Jak historie stále ukazuje, nenávistné projevy spojené s dezinformacemi mohou vést ke stigmatizaci, diskriminaci a nakonec k velkému násilí.

Holocaust
Holocaust nezačal plynovými komorami, ale nenávistnými projevy vůči menšině

Nacistický režim přijal zákony a nařízení, aby rozdrtil německá nezávislá média a nahradil je státem kontrolovaným rádiem a tištěnými médii, které šířily nenávistné projevy, antisemitské, rasistické stereotypy a dezinformace. Mediální kampaně významně přispěly k prostředí, v němž byly kruté zločiny normalizovány, a napomohly holocaustu, během něhož nacisté a jejich rasističtí spolupracovníci zavraždili šest milionů židovských dětí, žen a mužů; systematicky pronásledovali a vraždili Romy; a spáchali kruté zločiny na lidech se zdravotním postižením, lidech afrického původu, LGBTQI, Polácích, sovětských válečných zajatcích a politických disidentech. Je nesporné, že holocaust nezačal plynovými komorami, ale nenávistnými projevy proti menšině.

Kambodžská genocida
Nenávistný diskurs systematicky označoval intelektuály, odpůrce a obyvatele měst, etnické a náboženské menšiny za „nepřátele“ lidu.

V 70. letech 20. století vedlo hnutí Rudých Khmerů Pol Pota intenzivní propagandistickou kampaň s cílem mobilizovat venkovskou část populace a chopit se moci. Nenávistný diskurs systematicky označoval intelektuály, odpůrce a obyvatele měst, ale také kambodžské etnické a náboženské menšiny za „nepřátele“ kambodžského lidu. Odhaduje se, že za režimu Rudých Khmerů v letech 1975 až 1979 zemřelo 1,5 až 2 miliony Kambodžanů.

Genocida proti Tutsiům ve Rwandě v roce 1994
Desetiletí nenávistných projevů zhoršilo etnické napětí šířením nepodložených fám a dehumanizací Tutsiů.

Hrůzný výsledek desetiletí nenávistných projevů, které vystupňovaly etnické napětí šířením nepodložených fám a dehumanizací Tutsiů, se brutálně projevil, když nenávistná propaganda šířená nechvalně známým Radio Libre des Mille Collines podněcovala Hutuskou většinu k zabíjení svých spoluobčanů Tutsi během genocidy v roce 1994. Odhaduje se, že za méně než tři měsíce bylo systematicky zabito více než jeden milion lidí – od nemluvňat po staré lidi – v drtivé většině Tutsiové, ale také umírnění Hutuové, Twaové a další, kteří byli proti genocidě – a že odhadem 150 000 až 250 000 žen bylo znásilněno.

Never Again: Interview s Adamem Diengem, Zvláštním poradcem pro prevenci genocidy 

Genocida ve Srebrenici v Bosně a Hercegovině
Neustálá nacionalistická propaganda prostřednictvím stranicky kontrolovaných mediálních kanálů démonizovala bosenské muslimské obyvatelstvo.

Umožnění nenávistných a dezinformačních mediálních kampaní při podněcování a legitimizaci válečných zločinů bylo prokázáno také v bosenské válce (1992-1995). V srbských většinových oblastech neustálá nacionalistická propaganda prostřednictvím stranicky kontrolovaných mediálních kanálů démonizovala bosenské muslimské obyvatelstvo – mimo jiné skupiny – jako násilné fundamentalistické nepřátele, kteří plánovali spiknutí proti Srbům, zatímco disent byl umlčen. V červenci 1995, během několika dní, srbské síly zabily 8 000 bosenských muslimů a chlapců ve městě Srebrenica, muslimské enklávě na východě Bosny a „bezpečné oblasti“ pod ochranou OSN. Zvěrstva bosenské války si vyžádala více než 100 000 mrtvých a 20 000 nezvěstných. O čtvrt století později se v Bosně a Hercegovině, a to i v politickém diskurzu a médiích, stále množí nenávistné projevy, oslavování válečných zločinců spojené s popíráním genocidy a dalšími krutými zločiny, což ukazuje na její neschopnost čelit své minulosti.

Rohingská uprchlická krize v Myanmaru
Nenávistná a dezinformační kampaň nabitá hanlivými a dehumanizujícími výrazy byla vedena proti muslimské menšině Rohingů.

Nenávistná a dezinformační kampaň nabitá hanlivými a dehumanizujícími výrazy proti muslimské menšině Rohingů v zemi byla spojena s pácháním závážného porušování lidských práv v Myanmaru v letech 2012 až 2017. Nezávislá mezinárodní mise pro zjištění faktů v Myanmaru (IIFFMM ) – mezinárodní vyšetřovací mechanismus zřízený Radou OSN pro lidská práva – zveřejnila zprávu dokumentující rozšířenou nenávistnou propagandu vedenou státními úředníky, politiky, vojenskými a náboženskými vůdci i systematická zvěrstva jako „zabíjení, znásilňování a skupinová znásilňování, mučení, nucené vysídlení a další závažné porušování práv“ vůči menšině Rohingů. Odhaduje se, že do srpna 2018 uprchlo do Bangladéše přes 725 000 Rohingů, což způsobilo nejrychleji rostoucí uprchlickou krizi na světě, a že desítky tisíc lidí byly znásilněny.

Uprchlická krize

Převzato ze serveru OSN, přeložila Jana Chržová

 

A Ukrajina ? Tu můžeme sledovat v přímém přenosu. Viz také např. článek Když slova zabíjejí – od Moskvy k Mariupolu

 


Obsah rubriky je tvořen v rámci projektu „Společně proti šíření nenávisti a dezinformací“

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

 


Share Button