Istanbulská úmluva – úplné znění a některé další související dokumenty

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí („Istanbulská úmluva“)

Stránky rady Evropy – sekce Úmluvy

Rozchodník na základní texty (vč. důvodovú zprávy RE – v aj) – zde.

Pokud vás zajímají právní důsledky přistoupení EU k Istanbulské úmluvě, stáhněte si materiál Legal implications of EU accession to the Istanbul Convention z prosince 2015 (v angličtině, resumé v němčině a francouzštině)

česky:

 

→  Istanbulská úmluva česky – plná verze (aktualizovaný překlad říjen 2018):  vlada.cz

Všechny jazykové mutace – viz stránky Rady Evropy.

→  Důvodová zpráva – Evropská komise  (česky):  zde

→  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. září 2017 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí: zde.

→  Úplný seznam států, které k Úmluvě již přistoupily (podpisy a ratifikace): zde


Úřad vlády ČR

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta – publikace v pdf.


EIGE – Evropský insitut pro genderovou rovnost:

EIGE – Současná situace týkající se mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM) v České republice – pdf (resumé v čj)

Gender Equality Index – Czech Rep. – 2017 – zde.


FRA – Agentura Evropské unie pro základní práva:

  • Resumé výzkumu v čj – Násilí na ženách: průzkum napříč EU (pdf)

  • Výsledky v kostce – pro média – čj v pdf

  • Násilí na ženách: průzkum napříč EU – zpráva ke stažení v různých jazycích

  • Generátor výsledků / komparativních dat dle různých předdefinovaných filtrů zde.


Česká ženská lobbyStínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015

proFem: Studie ekonomické dopady domácího násilí v ČR – ke stažení na www.profem.cz

Světová zdravotnická organizace (WHO) – Zpráva o stavu prevence násilí ve světě – 2014  ( resumé v čj; materiály v angličtině a v několika dalších jazycích)

 


Český svaz žen: Informační listy k Istanbulské úmluvě ke stažení. (vydáno v únoru 2015)

 


 

Share Button