Evropská komise dnes přišla s návrhem, aby EU jako celek přistoupila k Istanbulské úmluvě

European Union flag 3D illustration

 Brusel 4.3. 2016: Evropská komise dnes předložila návrh, aby  Evropská unie jako celek ratifikovala Istanbulskou úmluvu Rady  Evropy, komplexní mezinárodní úmluvu zaměřenou na boj proti  násilí na ženách a domácímu násilí. Tento krok znovu potvrzuje  pevné odhodlání bojovat proti genderově podmíněnému násilí.

Komisařka Věra Jourová k tomu řekla: „Náš dnešní návrh vysílá jednoznačný vzkaz: oběti takového násilí musí být napříč Evropou ještě lépe chráněny. Jedna ze tří žen v EU zažila fyzické nebo sexuální násilí, případně oboje. Nadpoloviční většina  žen starších 15 let zažila sexuální obtěžování. Tato čísla jsou nepřijatelná a neslučitelná s našimi hodnotami. 

Dnešní návrh, aby EU ratifikovala Istanbulskou úmluvu je krokem vpřed jak v boji proti násilí, tak v našem úsilí o zajištění genderové rovnosti. Abychom zajistili koherentní provádění úmluvy na všech úrovních, vyzývám zároveň ty členské státy, které úmluvu ještě neratifikovaly, aby tak co nejdříve učinily.

Istanbulská úmluva uznává násilí na ženách jako porušení lidských práv. Řeší násilí na ženách prostřednictvím nástrojů zaměřených na prevenci, ochranu obětí a stíhání pachatelů.

Související podrobné informaci (v angličtině):

 

 

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

horizontal_line

Share Button