Vítáme rozhodnutí vlády ČR přistoupit k Istanbulské úmluvě

25.2.2016 | Převzato ze stránek Fondu pro NNO

dienstbier-zaistanbul8. února 2016 vláda České republiky schválila přistoupení k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě a Český svaz žen (s jistou opatrností) zažívá pocit uspokojení z intenzivního a nepromarněného uplynulého období. Celý loňský rok byl totiž naplněn aktivitami, jež měly za cíl šířit informace o Istanbulské úmluvě mezi běžnou populací i ve venkovských oblastech, kde má naše organizace početnou členskou základnu, a zároveň se staly součástí širšího snažení ženských / lidskoprávních organizací o její přijetí Českou republikou.

Původní projektový záměr byl ale jednodušší: vedle prosté informační kampaně o obsahu a přínosech Istanbulské úmluvy jsme ho orientovaly na osvětové a vzdělávací aktivity zaměřené na vybrané problémové okruhy ženských práv s důrazem na různé formy genderově podmíněného násilí, tedy násilí na ženách. Jenže v době přípravy projektu jsme předpokládaly, že podpis Istanbulské úmluvy bude otázkou krátkého času a v době realizace projektu bude minimálně Českou republikou tato úmluva podepsaná. To byl omyl, z něhož jsme byly vyvedeny už někdy v roce 2014, kdy se náš projekt rozbíhal. A tak nám postupně aktivity začaly bobtnat pod rukami.

Začátkem loňského roku jsme vydaly tiskem informační listy k Istanbulské úmluvě a obnovily blog zaistanbul2www.rovnesance.cz, kde vedle samostatné rubriky věnované Úmluvě pravidelně přidáváme aktualizace a související články a kde si vydané info listy můžete mimochodem i stáhnout v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že v té době bylo váhání České republiky ohledně přistoupení již zjevné, zahajovací tisková debata uspořádaná společně s Českou ženskou lobby u příležitosti mezinárodní kampaně proti násilí na ženách, One Billion Rising, v únoru loňského roku tak namísto prosté informační kampaně odstartovala poněkud razantnější kampaň pod společným hashtagem #ZaIstanbul, k níž se postupně přihlásily další organizace a vlastně hned zkraje i ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jiří Dienstbier.

Následovaly další drobnější aktivity, informační besedy organizované od Havířova přes Pištín v Jihočeském kraji až po Plzeň a společně s dalšími organizacemi jsme v průběhu jara připravovaly následný krok v podobě internetové kampaně spojené s peticí za přijetí Úmluvy. Tu jsme v létě loňského roku spolu s organizacemi Amnesty International, Česká ženská lobby, proFem, Rosa, EAPN ČR a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR odstartovaly na červnovém Kongresu žen a spustily web www.stop.cz. Informační a debatní aktivity neustaly ani poté, vlastně (zatím) poslední debata loňského roku proběhla 25. listopadu na Právnické fakultě UK v Praze k zahájení 16 Dnů aktivismu proti násilí na ženách. V té době ještě probíhala meziresortní připomínkovací řízení, a i když existovaly relevantní signály, že Česká republika v brzké době přistoupí k Úmluvě, úplná jistota nepanovala.

zaistanbul3

12. ledna 2016 jsme s kolegyněmi předaly petici o téměř deseti tisících podpisů do rukou ministra Dienstbiera a následně čekaly na zasedání a výsledek jednání vlády. Teď už je tedy souhlas vlády jasný, byť nebyl jednomyslný. Příslib zní: do poloviny letošního roku podpis, do poloviny roku 2018 ratifikace. Není to úplně oslnivý výsledek, když vezmeme v úvahu, že ze 47 členských států Rady Evropy už zbývá jen 8 (včetně ČR), které úmluvu dosud ani nepodepsaly. Snad se ten poměr brzy změní – rozhodně budeme proces i nadále velmi bedlivě sledovat.

Náš projekt, který jsme poněkud neohrabaně a neinvenčně nazvaly „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR“ tím ale nekonči a vlastně jsme výše uvedly jen jeho jádro. Od léta roku 2014, kdy náš projekt začal, jsme k dnešnímu dni celkově uspořádaly 33 akcí (debatních, informačních i vyloženě vzdělávacích) pro více než 850 osob v různých částech České republiky.

zaistanbul-1

A ještě nekončíme! V současnosti finalizujeme sborník odrážející vybrané okruhy Istanbulské úmluvy, chystáme jeho křest na 8. března v Praze a v rámci plánovaného prodloužení projektu připravujeme další akce. Sledujte naše weby www.csz.cz a zejména www.rovnesance.cz, kde budeme i v budoucnu publikovat články související s Úmluvou a různými aspekty genderové rovnosti.


O realizátorovi projektu:  Český svaz žen z.s. je nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na celém území České republiky; naše organizační struktura je proto budována na základě územního principu. V současnosti sdružujeme přes 13.000 žen velmi širokého spektra zájmů a aktivit (od udržování kulturních tradic, přes volnočasové aktivity pro rodiny a děti po sociální, humanitární a ekologickou činnost). Společným a ústředním cílem je pak prosazování genderové rovnosti a posilování postavení žen ve společnosti.

Share Button