TZ: Pozvánka na besedu a křest sborníku vydaného ke kampani #ZaIstanbul (… a MDŽ)

zaistanbul-obalka-m2Dne 8. února 2016 vláda České republiky konečně a po značném oddalování schválila přistoupení k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě.

I tak jsme ale jedním z posledních členských států Rady Evropy, které k Istanbulské úmluvě přistupují: ze 47 členských států k 29. únoru 2016 Istanbulskou úmluvu ratifikovalo 20 států a dalších 19 ji prozatím alespoň podepsalo. Česká republika se tak řadí k osmi zbývajícím státům Rady Evropy, které se k prvnímu kroku (tedy podpisu) teprve chystají. K této události by mělo dojít do poloviny letošního roku, ratifikace by měla následovat do poloviny roku 2018.

Podpisem a následnou ratifikací Istanbulské úmluvy tak Česká republika stvrdí své odhodlání účinně bojovat se všemi formami genderově podmíněného násilí a domácího násilí. Postupná implementace této úmluvy pak mimo jiné zlepší postavení oběti, posílí prevenci, přispěje ke snížení výskytu tohoto typu násilí a doufejme i ke kultivaci veřejného i soukromého prostoru až příliš tolerantního k nejrůznějším projevům sexismu a diskriminace. Nebude to jistě hned, nebude to ani brzy, ale důležitý krok bude učiněn.

Sborník, který jsme v rámci projektových aktivit a partnerské kampaně #ZaIstanbul připravili, rozhodně nemá ambici přinést vyčerpávající přehled všech forem a aspektů genderově podmíněného násilí. Byl by to svazek úplně jiného rozsahu. Věříme ale, že alespoň na některé z často se objevujících otázek typu: Potřebujeme další mezinárodní úmluvu? Je genderově podmíněné násilí opravdu až takový problém? Existuje vůbec něco takového, jako je genderově podmíněné násilí (o genderu nemluvě)? Nevymýšlejí si to celé feministky? ad., odpovědi přinese.

Beseda (8.3. v Praze od 14:00) spojená se „křtem“ sborníku se výše uvedených otázek jistě dotkne, přinese ale hlavně možnost se setkat alespoň s částí autorského týmu a položit otázky lidem, kteří se ve svých oblastech působení vybraným tématům dlouhodobě profesně věnují. A některé z přítomných autorek si navíc své prožily i na vlastní kůži.

Na besedě přislíbili účast:

Daria Čapková (Síť mateřských center o.s.)
Adriena Gabrielová (členka Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů)
Martina Hronová (ROSA – centrum pro ženy,z.s.)
Eva Hurychová (proFem o.p.s.)
Zuzana Kříčková (Jako doma – Homelike)
Jaroslav Lorman (Život 90)
Michaela Svatošová (Gender studies, o.p.s.)

Jana Chržová (předsedkyně Českého svazu žen a České ženské lobby) – úvodní slovo
Moderuje: Barbora Klárová-Semerádová


 

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

horizontal_line

Share Button