Den rovnosti platů letos připadl na 17. března

Equal Pay Day neboli Den rovnosti platů je již tradičním mezinárodním dnem, který se připomíná z důvodu platové nerovnosti mezi muži a ženami (je tím myšleno nerovné odměňování za stejnou práci, práci stejné nebo obdobné hodnoty při splnění srovnatelných podmínek). Prakticky všude na světě ženy na stejných pozicích vydělávají někdy i výrazně méně než muži. V České republice to je o 21,1% méně a řadí nás to tedy na jedno z posledních míst v Evropě. Letos tento den přichází na 17.3. 2015 – dnes u nás ženy dosáhnou výdělku, jehož jejich mužští kolegové na stejné či podobné pozici dosáhli na konci roku 2014 … 21 % rozdílu v platech totiž znamená více než 2,5 měsíce práce navíc.

Věděli jste, že toto téma není v evropském prostoru nijak nové? Zásada rovného odměňování je od roku 1957 součástí Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (tzv. Římská smlouva), a dále se k ní a souvisejícím principům vyjadřují:

– Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy.

– Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.

A nakonec i náš Antidiskriminační zákon z roku 2009, který uvádí i další související dokumenty k datu schválení.

Přehled nerovností v odměňování v rámci EU v roce 2013.

Share Button