České bojovnice za práva žen útoky v Kolíně nad Rýnem rozhodně nenechávají v klidu

logo-stop-violence-against-women18. 1. 2016:  Česká ženská lobby se vymezuje vůči účelové dezinterpretaci a lživému názvu článku Karoliny Brožové otištěném v Právu v pátek 15. 1. 2016.

Česká ženská lobby a její členské organizace jednoznačně odsuzují jakékoli násilí páchané na ženách. Pokládáme jej za nepřípustné a v tomto smyslu jsme odsoudily také útoky, které se nedávno odehrály v Kolíně nad Rýnem a v dalších městech. To ve své odpovědi zcela jasně vyjádřila jak v článku citovaná místopředsedkyně ČŽL Eva Kavková, tak i předsedkyně ČŽLJana Chržová. Její odpověď, která nezapadala do manipulativní linie článku, nebyla ovšem do textu vůbec zařazena. Události v Kolíně nad Rýnem nás rozhodně „nenechávají v klidu“, jak lživě tvrdí ve svém článku novinářka Karolina Brožová. Naopak požadujeme pečlivé vyšetření a potrestání pachatelů těchto útoků. Zároveň však důsledně odmítáme princip kolektivní viny.

Zveřejněný článek je typickým příkladem bagatelizace násilí na ženách, ačkoli novinářka manipulativně podsouvá čtenářům sdělení, že ČŽL a další lidskoprávní organizace násilí na ženách přehlížejí. To, že bez relevantní argumentace zpochybňuje výzkumy o počtu znásilnění v České republice, je jasným důkazem nízké informovanosti o znásilnění a jeho příčinách v české společnosti. Což ostatně potvrzuje i citovaný výzkum Amnesty International, který v uplynulém roce realizovala renomovaná výzkumná agentura FOCUS Marketing & Social Research.

Policejní statistiky týkající se počtu znásilnění nejsou vypovídající vzhledem k vysokému počtu nenahlášených činů. Faktický počet znásilnění (7.000 – 20.000 ročně) je odhadem organizací, které s obětmi násilí pracují. S touto statistikou pracoval mimo jiné i Úřad vlády v rámci mezinárodní konference „Znásilnění: o čem se nemluví“.

Česká republika je jednou z posledních evropských zemí, které doposud nepodepsaly Istanbulskou úmluvu. Ta je průlomovým krokem v boji proti násilí na ženách. Pokud nám tedy tolik záleží na bezpečnosti žen a dívek, proč nevyužíváme nástroje, které se nám nabízejí a které řada okolních zemí již úspěšně používá? Pokud médiím opravdu záleží na právech žen, mohou podpořit kampaň Amnesty International a České ženské lobby za přijetí Istanbulské úmluvy.

V souvislosti s migrační vlnou navíc ČŽL upozorňuje na vysoký výskyt násilí, kterému mladé dívky i dospělé ženy prchající před válečnými konflikty čelí na cestě do hostitelské země. Ženy jsou znásilňovány úředníky, pašeráky, jinými uprchlíky nebo překupníky. Proto je nepochopitelné, proč navrhuje Ministerstvo vnitra ČR vyjmout z Istanbulské konvence právě migrantky. Znamená to, že spravedlnost platí pouze pro evropské ženy a migrantky mohou být beztrestně znásilňovány?

Je smutné, že problém násilí na ženách, který se týká zhruba miliardy žen na světě, začne vzbuzovat zájem médií i politiků až v momentě, kdy násilníky jsou cizinci. A tato situace tak jen potvrzuje podezření, že o práva žen vlastně nikomu z hlasitých kritiků událostí v Kolíně nad Rýnem nejde. Práva žen se stávají pomyslným rukojmím v politickém boji proti lidem, kteří utíkají před válkou a dalšími konflikty. Historie ovšem nejedenkrát ukázala, že nárůst xenofobie a rasismu ve společnosti jde ruku v ruce s potlačováním práv žen a ke zhoršení jejich postavení ve společnosti. Boj za práva žen je proto bojem i za práva marginalizovaných skupin ve společnosti.

Kontakt:

Jana Chržová, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz

Eva Kavková, místopředsedkyně České ženské lobby, mistopredsedkyne@czlobby.cz, tel: 774 454 560
Soubory ke stažení: Tisková zpráva v pdf

horizontal_line

Více o kampani za přijetí Istanbulské úmluvy:

kampan-stop

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Tyto aktivity úzce souvisejí i s tím, co řeší výše uvedená stanoviska. Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

horizontal_line

Share Button