Ještě jednou Kolín nad Rýnem: #ausnahmslos #bezvyjimky

V posledních dnech je nám různými neinformovanými jedinci zejména novinářského stavu podsouváno, že nás (rozuměj feministky a (pro)ženské organizace) události silvestrovské noci v německých městech nechávají v klidu a že se od samého začátku k nim nevyjadřujeme. Opak je pravdou. Stačí projít veřejně dostupné zdroje.

K genderově podmíněnému násilí, sexismu, související diskriminaci se vyjadřujeme léta, stále a pořád dokola. Co se týká událostí v jiných zemích či koutech světa, i tomu věnujeme náležitou pozornost třeba tím, že informace sdílíme, zasazujeme do širšího kontextu a případně společnými silami napříč zeměmi usilujeme o potřebné změny. Že téma začne některá média zajímat až když sexualizované násilí páchají příslušníci jiného etnika na „bílých“ ženách problém ale je, protože to dokládá jejich skutečný zájem – o problém násilí na ženách jde až v x-té řadě (pokud vůbec), na prvním místě je xenofobní agenda.

Česká ženská lobby vydala na základě dehonestujícího článku v deníku Právo prohlášení, které je k dispozici i na těchto stránkách zde. Deníku Právo na jejich tři otázky odpovídala písemně i předsedkyně ČSŽ. Její stanovisko použito nebylo, ale i tak si ho lze přečíst v plném znění. Z uvedených stanovisek i dlouhodobé práce dotčených subjektů je jasné, že násilí na ženách / genderově podmíněné násilí je nepřípustné a nepřijatelné vždy a bez ohledu na to, kdo je pachatelem.

A když už jsme u toho, přesně v tomto smyslu jsme 11.1.2016 přes naše sociální sítě sdílely i stanovisko partnerské iniciativy z Německa (prostřednictvím Evropské ženské lobby). Chápeme, že procházet sítě a číst cizojazyčný obsah je pro některé novináře příliš práce, a proto zde zmíněný text uvádíme ještě jednou, v rychlém překladu do češtiny. Snad bude dostatečně informativní i pro ostatní čtenáře / čtenářky

Proti sexualizovanému násilí a rasismu. Vždy. Kdekoliv. 

#ausnahmslos #bezvyjimky

ausnahmslosO silvestrovské noci byla řada žen na veřejných místech v Kolíně a v dalších německých městech sexuálně napadena. Tyto zločiny vyžadují důsledné a zevrubné vyšetření. Přetrvávající beztrestnost sexualizovaného násilí musí skončit.

Požadujeme, aby se obětem dostalo té nejlepší péče a podpory. Solidarizujeme s těmi, kdo sexualizované násilí a obtěžování zažily.

Kdo jsme (Další informace o aktivistické skupině na webu ausnahmslos.org)

Jako feministky specializující se na různé oblasti již řadu let bojujeme za genderovou rovnost, férovou a otevřenou společnost a proti sexismu a sexualizovanému násilí. Naučily jsme se, jak důležité je se jednoznačně postavit rasismu a dalším formám diskriminace.

Naše požadavky

Neustálý boj proti sexualizovanému násilí jakéhokoliv druhu je nejvyšší prioritou. Pro nás všechny je škodlivé, pokud je feminismus zneužíván extremisty k podněcování nenávisti proti některým etnikům, jak se v současnosti děje v diskusích kolem události v Kolíně nad Rýnem.

Je špatné upozorňovat na sexualizované násilí pouze v případech, kdy jsou pachateli „ti druzí“: muslimové, Arabové, černí nebo severoafričtí muži, tj. ti, kdo jsou extremisty považováni za „ne-Němce“. Kromě toho nelze sexualizované násilí brát vážně jen v těch případech, když jsou oběťmi bílé cis-ženy.

Boj proti sexualizovanému násilí musí být každodenní politickou prioritou, protože je všudypřítomné. Studie Agentury Evropské unie pro základní práva z roku 2014 zjistila, že prakticky každá žena zažila sexuální obtěžování. Jedna ze tří žen starších patnácti let zažila fyzické a / nebo sexualizované násilí. Statistiky vedené Německou federální policií uvádějí, že každoročně je v Německu přes 7.300 nahlášených znásilnění a sexuálních útoků, což představuje přes 20 případů denně. Nehledě na to, že velké množství případů není nikdy oznámeno.

Chceme společnost, v níž se každý, nezávisle na svém etnickém původu, sexuální orientaci, pohlaví, náboženství nebo sebevyjádření, cítí bezpečně a chráněn před verbálními a fyzickými útoky: ať už na ulici, doma, v práci nebo na internetu. To jsou základy svobodné společnosti.

Zasazujeme se o:

Politická řešení

1. Poradenské služby a krizová centra pro oběti znásilnění musí dostávat větší podporu a jejich služby musí být rozšířeny.

2. Zákony se musí přizpůsobit a změnit: stále ještě není sexuální obtěžování v Německu trestným činem, a co zakládá trestný čin znásilnění je závislé na chování oběti.

3. Zvýšená osvětová činnost může přispět k předcházení násilí a k lepšímu přístupu k pomoci na straně obětí. Chceme upozornit na skutečnost, že sexismus a sexualizované násilí se často vyskytuje v úzkém sociálním prostředí a zasahuje všechny sociální skupiny.

4. Genderově senzitivní výchova může přispět k prevenci (sexualizovaného) násilí. To zahrnuje i vzdělávání zaměřené na genderové stereotypy a důležitost jazyka.

5. Policie i soudci musejí projít školením zaměřeným na zvýšení citlivosti k genderovým tématům a sexualizovanému násilí tak, aby bylo garantováno stíhání i odpovídající zacházení s oběťmi.

Společenská řešení

6. Diskuse o sexualizovaném násilí musí být vedena otevřeně, kriticky a diferencovaně. To zahrnuje analýzy a vyhodnocení sociokulturních a ideologických příčin násilí. Je také nezbytně nutné hovořit o společenské stigmatizaci obětí sexualizovaného násilí.

7. Oběti sexualizovaného násilí musí být brány vážně a musí přestat jejich obviňování, viktimizace.

8. Sexismus a rasismus nejsou problémy těch „druhých“: my všichni jsme formováni strukturální diskriminací a musíme se naučit vlastní předsudky reflektovat.

9. Svědci sexualizovaného násilí nesmí před takovými případy zavírat oči, ale musí zasáhnout – ať by se jednalo o přímou pomoc v případě sexualizovaného násilí nebo o to se ohradit proti sexistickým výrokům jako jsou vtipy o znásilnění.

Požadavky určené médiím

10. Zprávy o sexualizovaném násilí nesmí zesměšňovat oběti a bagatelizovat zločiny tím, že je budou např. nazývat sexuálními trestními činy. Sexualizované násilí nemá nic společného se sexem.

11. Sexismus a další formy diskriminace musí být brány jako skutečný, existující problém a základ sexualizovaného násilí. Je nutné pochopit, že sexismus médií má na sexualizované násilí přímou vazbu.

12. Sexismus a sexualizované násilí nesmí být zobrazováno jako problém, který se týká výhradně určitých etnik.

13. Obrazy používané médii nesmí posilovat rasistické a sexistické stereotypy. Obrazy působí na podvědomí a mohou zprávy zkreslovat.

14. V médiích je zapotřebí daleko více diverzifikovat redakce tak, aby se problémy spojené s diskriminací dostaly do zpráv. Jen zlomek novinářů v Německu je jiného / neněmeckého původu. Redakcím dominují bílí, heterosexuální muži, což má dopad na rozsah a odbornost témat, která se týkají ostatních pohlaví, etnických skupin a menšin.
Autorky:
Kübra Gümüşay
Anne Wizorek
Emine Aslan
Stefanie Lohaus
Teresa Bücker
Keshia Fredua-Mensah
Gizem Adıyaman
Dudu Küçükgöl
Helga Hansen
Kristina Lunz
Nicole von Horst
Antje Schrupp
Sookee
Gesine Agena
Jasna Strick
Yasmina Banaszczuk
Lavinia Steiner
Katrin Gottschalk
Ninia LaGrande
Hengameh Yaghoobifarah
Makda Isak
Melahat Kisi

Pro aktuální informace lze na sítích sledovat hashtag #ausnahmslos

horizontal_line

 

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Tyto aktivity úzce souvisejí i s tím, co řeší výše uvedená stanoviska. Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

horizontal_line

Share Button