Petice za přijetí úmluvy proti násilí na ženách předána do rukou ministra Dienstbiera

DSC_2168Převzato z www.vlada.cz 13.2.2016:  Ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier převzal dnes za vládu petici organizace Amnesty International podporující přijetí Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách i v ČR.

Jedná se o Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která vstoupila v platnost 1. srpna 2014. Do ledna 2016 ji ratifikovalo 19 států a dalších 20 ji podepsalo. Česká republika mezi nimi zatím není, i když věc je v procesu. Petici, která českou vládu vyzývá k bezodkladnému přijetí, podepsalo v ČR zhruba devět tisíc lidí.

Ministr Dienstbier, do jehož gesce patří i Oddělení rovnosti žen a mužů ÚV ČR, na dnešním setkání s představitelkami nejen Amnesty International ale i dalších ženských organizací a neziskovek připomněl, že vláda se k tomuto úkolu staví kladně. Zdůraznil, že vláda již v loňském roce přijala usnesení, ve kterém přikázala ministerstvu spravedlnosti podepsat tuto Úmluvu do poloviny roku 2016. Samotná ratifikace by měla proběhnout v roce 2018.
„Celá záležitost je nyní v legislativním procesu. Snažíme se postup implementace Úmluvy do českého právního řádu co nejvíce urychlit. Díky naší aktivitě by měla být Úmluva ratifikována již v polovině roku 2018 a ne až na konci roku, jak bylo původně plánováno,“ podtrhnul min. Dienstbier.

Jiří Dienstbier je #ZaIstanbul
Ministr Dienstbier je osobně pro Istanbulskou úmluvu již dlouho. Například v únoru loňského roku podpořil celosvětovou kampaň za ukončení násilí na ženách, spravedlnost a genderovou rovnost One Billion Rising. Podobně jako celá řada dalších lidí se 13. února 2015 nechal vyfotit s hashtagem #ZaIstanbul, jenž odkazuje na Istanbulskou úmluvu. Toto datum nebylo zvoleno náhodou, protože následují cí den – Den sv. Valentýna – je zároveň Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách. Více zde.

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí
Násilí na ženách je velice závažné téma i v ČR. V roce 2013 provedla Agentura EU pro základní práva komparativní studii výskytu domácího a genderově podmíněného násilí v zemích EU s názvem „Násilí na ženách: průzkum napříč EU“. Do této studie bylo zahrnuto 1 400 žen z každé země EU. Výsledky studie nejsou nikterak povzbudivé.
Studie ukázala, že fyzické nebo sexuální násilí zažilo v České republice 32 % žen. Obětí nebezpečného pronásledování se během svého života stalo 9 % žen, obětí sexuálního zneužívání 12 % žen a znásilnění 5 % žen. Obdobný výzkum provedla také Světová zdravotnická organizace, která došla ke srovnatelným číslům.

Vláda ČR proto 23. února 2015 přijala Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015-2018. Na jeho přípravě se výrazně podílel Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je zřízen při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (spadající do gesce ministra Dienstbiera).

 

horizontal_line

V letech 2014 – 2016 realizujeme osvětové projekty zaměřené na všechny formy genderově podmíněného násilí obecně a tzv. Istanbulskou úmluvu obzvláště (vč. vyvíjení tlaku na její přijetí Českou republikou). Tyto aktivity úzce souvisejí i s tím, co řeší výše uvedená stanoviska / články. Bližší informace o Istanbulské úmluvě (a odpovědi na otázku proč je tak důležité k ní přistoupit) naleznete zde a aktualizované informace pak v samostatné rubrice.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Projekt „Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR, vč. posilování odborných kapacit členek ČSŽ v regionech “ byl v roce 2015 podpořen z dotačního programu Úřadu vlády na program Podpory veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

horizontal_line

Share Button