NÁVOD: Jak ověřovat informace na internetu

Známe je všichni: poplašné, nebezpečné, zbytečné zprávy rozesílané e-mailem a/nebo šířené lavinovitě po sociálních sítích. Často jsou sdílené v dobré víře, patrně ale stejně často se jedná o šíření záměrné a manipulativní. S tzv. „hoaxy“ se setkáváme dennodenně a v souvislosti se současnou uprchlickou krizí snad ještě víc, než kdykoliv předtím. V těchto případech je ale jejich cílem šířit…

Můj příběh

Dobrý den přeji všem okolo. Můj den dnes moc dobrý není a nebudou dobré ani dny příští. Na poště jsem si vyzvedla obálku se zeleným pruhem, ve které je usnesení krajského soudu, na základě kterého se zamítá předběžné opatření, díky němuž člověk, který mě víc jak rok psychicky týrá a dvakrát mě napadl i fyzicky…

59. zasedání Komise OSN pro postavení žen & česká delegace

Převzato z webu vlada.cz:  Ve dnech 9. – 20. března 2015 v New Yorku probíhá 59. zasedání Komise OSN pro postavení žen. Česká delegace vedená Martinou Štěpánkovou, náměstkyní ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, se zasedání Komise zúčastnila v minulém týdnu. Vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová se účastní celého programu zasedání…

Den rovnosti platů letos připadl na 17. března

Equal Pay Day neboli Den rovnosti platů je již tradičním mezinárodním dnem, který se připomíná z důvodu platové nerovnosti mezi muži a ženami (je tím myšleno nerovné odměňování za stejnou práci, práci stejné nebo obdobné hodnoty při splnění srovnatelných podmínek). Prakticky všude na světě ženy na stejných pozicích vydělávají někdy i výrazně méně než muži.…

Vláda schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018

Převzato z webu vlada.cz – Praha 23. 2. 2015:  Vládní kabinet na svém dnešním zasedání schválil Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018, který do vlády předkládal ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier. Dnes přijatý vládní Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015…

Mateřství v Česku a Kazachstánu

Narodila jsem se v Kazachstánu. Když mi bylo 26 let, rozhodla jsem se společně se svým manželem opustit svou rodnou zem a přestěhovat se do České republiky. Důvodů bylo několik. Například to, že v Almatě, odkud pocházím, je pro lidi mnohem důležitější, jak jste oblečeni, než kdo jste. Byla to také nespokojenost s kazašskou vládou,…

Když na gender, tak do Brna

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně nabízí jako jediná bakalářský obor genderových studií. Chcete studovat gender v Brně? Zde najdete důležité odkazy a informace o studiu. Podejte svou přihlášku včas: do 28. 2. 2015! Základní přehled a informace o studiu na FSS MU najdete zde. Obor genderová studia se na FSS studuje dvouoborově, a to…

Začínáme …

Vítejte na blogu založeném při „starém webu“. Ano, přicházíme s novým využitím stránek Rovné šance a jak název i zaměření původního webu napovídá, bude věnován zejména rovným příležitostem (nejen) žen a mužů, (ne)diskriminaci v nejrůznějších oblastech, ale také obecně lidským právům u nás i jinde ve světě. Náš redakční tým teprve posilujeme a budujeme s cílem přinášet…