Zpráva z konference k minimálnímu příjmu v ČR (7.10.2014)

Konference k minimálnímu příjmu v ČR se konala 7. října 2014 v Konferenčním sále Senátu Parlamentu České republiky. Záštitu nad konferencí převzal místopředseda senátu, Ing. Zdeněk Škromach.

Posláním konference bylo:

  • otevřít v České republice diskusi na téma minimálního příjmu pro ty, kdo žijí v chudobě a z toho důvodu nemohou participovat na životě společnosti,
  • seznámit se s praxí v členských zemích EU,
  • zvýšit povědomí o závazcích Rady Evropy a Evropské komise, které směřují k postupnému zavedení podobných systémů na národní úrovni.

Diskuse na toto téma se v ČR v podobném rozsahu otevřela poprvé – zpráva z konference přináší základní kontextové informace a výstupy z diskuse.

Ke stažení ve wordu:

Zpráva o národní konferenci EMIN 7. října 2014

Report on the National Conference EMIN October 7, 2014 (EN)

 

Stručné informace o síti EMIN (Evropská síť pro minimální příjem) naleznete na stránkách EAPN CR.

Share Button