TZ: Jak dlouho budeme přehlížet oběti sexuálního a domácího násilí?

Česká ženská lobby 28.7.2020:

Vláda stáhla z pondělního programu Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, kterou v pátek slíbil projednat premiér a předseda Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

„Vláda stáhla kalhoty před brodem,“ říká Marta Smolíková, nová předsedkyně České ženské lobby. „Úmluvou by vláda i parlament měly deklarovat, že násilí na ženách a domácí násilí je v naší společnosti nepřípustné. Namísto soucitu s obětmi a potřeby jim zajistit účinnou pomoc však vyvolává v našich politicích, a bohužel i političkách, spíše strach z klerokonzervativců, kteří varují před zahraničním tlakem na změnu našeho hodnotového rámce a ztrátou tradiční role mužů a žen,“ dodává.  

V ČR jen loni vyhledalo lékařskou pomoc 168 tisíc obětí domácího násilí. Kolik lidí čelilo psychickému násilí, ČR nesleduje. Podle první fáze studie Sociologického ústavu AV ČR v důsledku letošního nouzového stavu a souvisejících preventivních opatření vzrostl počet incidentů domácího násilí a zvýšila se poptávka po službách organizací pomáhajících obětem tohoto násilí. Byly také zjištěny mezery v poskytování pomoci obětem různých forem násilí, a to ze strany státních institucí, zejména policie, soudů a orgánů sociálně právní ochrany dětí. Bohužel značná část obětí domácího násilí systémem pomoci propadá. I proto v pátek žádala předsedkyně ČŽL Marta Smolíková premiéra Andreje Babiše o brzké projednání Úmluvy.

Rada Evropy se zaměřuje na podporu lidských práv a svobod. Genderově podmíněnému násilí se věnuje od počátku 90. let a v letech 2006-2008 spustila na toto téma kampaň. Následně národní zprávy, studie a průzkumy poukázaly na závažnost tohoto problému v celé Evropě.  Proto Rada Evropy předložila v roce 2011 návrh Úmluvy, která by zajistila obětem stejnou úroveň ochrany napříč celou Evropou. Úmluva vstoupila v platnost po podpisu prvních 10 států v roce 2014. Česká republika podepsala smlouvu v roce 2016 s plánovanou ratifikací v roce 2018. V pondělí 27. července měla být Úmluva konečně předložena vládě.  Během víkendu však odpůrci smlouvy zorganizovali mailové protesty směrované k ministrům a ministryním a dokument byl následně stažen z programu vlády, ačkoliv Úmluva již byla projednána s jednotlivými rezorty, a to bez rozporu.

„Neměli bychom dopustit, aby se oběti domácího a sexuálního násilí staly současně obětmi na poli války proti tzv. genderové ideologii, homosexualismu či genderismu, kterými straší konzervativní a katolické kruhy ve strachu z ohrožení tzv. tradiční rodiny. Je politováníhodné, pokud se právě tyto kruhy nezastanou obětí domácího násilí,“ dodává Marta Smolíková s tím, že Česká ženská lobby spoléhá na to, že vláda Úmluvu projedná po vládních prázdninách. Soubory ke stažení: 2020-07-28_tz_podpori_vlada_iu.pdf

Share Button