Triad a Stink Films podporují Hlas proti násilí, spolky lobbují za změnu zákona

Česká ženská lobby 1. 3. 2021

Znásilnění, domácí násilí a stalking jsou terčem osvětové kampaně s třemi spoty a webem.

Se svátkem všech zamilovaných se dlouhodobě pojí takzvaný V-day, tedy den celosvětového hnutí za ukončení násilí, páchaného na ženách a dívkách. V tento den se agentura Triad připojila ke koalici Hlas proti násilí, která zastřešuje organizaci Amnesty International a spolky Česká ženská lobby a Konsent. Kampaň pro koalici Hlas proti násilí vznikla v Triad Advertising, online spoty v produkci Stink Films pak v režii Jakuba Jiráska.

„Spoty divákovi realisticky přibližují, s čím se běžně potýkají oběti násilí. Absurdita a pocit bezmoci v jednotlivých situacích jasně dokumentují, že je třeba provést systémové změny, které zaručí ochranu a podporu každého člověka, který ji potřebuje. V době pandemie, kdy množství domácího násilí stoupá a možnost vykročit z toxických vztahů klesá, je toto téma ještě naléhavější než kdy dřív,“ říká režisér.

Organizace z koalice Hlas proti násilí a sdružení Ženy v právu v půli února zahájily kampaň Chce to souhlas. V rámci této kampaně se obracejí na českou vládu s požadavkem změnit definici trestného činu znásilnění v souladu s mezinárodními závazky Česka: „Sex bez souhlasu by měl být považován za trestný čin znásilnění.“

„Znásilnění je zločin, který má velmi traumatický dopad na oběti, 90 % z nich se s následky potýká dlouhodobě. Je potřeba, aby oběti měly oporu v právu a věděly, že i když z nějakého důvodu neměly možnost se bránit, třeba protože byl pachatelem jejich partner nebo protože byly paralyzované strachem, mají právo na spravedlnost,“ vysvětlila Irena Hůlová, manažerka kampaní a advokační činnosti z Amnesty International. „Vyzvali jsme politiky a političky k tomu, aby závažný problém, kterým znásilnění je, nepřehlíželi, ale naopak ho vzali za své téma a zasadili se o změnu. To vyšle důležitý signál nejen obětem, ale i pachatelům, a přispěje k tomu, aby znásilnění ve společnosti ubylo,“ tvrdí Johanna Nejedlová, ředitelka spolku Konsent.

Triad připravil osvětový web Hlas proti násilí, s peticí ke zmíněné kampani. „Jsem hluboce přesvědčena o tom, že oběti jakéhokoli násilí musí mít oporu v systému i v zákonech. Vidíme, že obzvlášť téma násilí na ženách je v našem regionu velmi podceňováno a společnost před ním raději zavírá oči,“ říká Petra Jankovičová, spoluzakladatelka Triad Advertising. „Snažíme se proto pomáhat tak, jak umíme nejlépe – komunikací a osvětou. Díky našim osvíceným klientům se nám na problematiku násilí na ženách a dívkách ve veřejném prostoru daří upozorňovat, a tím také odbourávat její zlehčování a veškerá tabu, která se k ní pojí.“

Zdroj: https://www.mediar.cz/galerie-reklamy/triad-a-stink-films-podporuji-hlas-proti-nasili-spolky-lobbuji-za-zmenu-zakona/

Share Button