Tisková zpráva Amnesty International a České ženské lobby

stop-logoNásilí na ženách se v Česku týká každé druhé ženy.
Vláda ho ale dlouhodobě odmítá řešit.

Česká republika je mezi posledními 5 státy EU, které zatím nepodepsaly Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva). Ta ukládá státům minimální standard v boji proti násilí na ženách – například zřizování center odborné pomoci nebo vzdělávání státních úředníků, kteří s oběťmi a pachateli násilí přicházejí do styku. Násilí na ženách je přitom v Česku velmi rozšířené.

Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, zahajuje kampaň „Stop násilí na ženách“.

Podle Agentury Evropské unie pro základní práva má každá třetí žena v Česku má osobní zkušenost se sexuálním nebo fyzickým násilím. Každá druhá byla vystavena sexuálnímu obtěžování. Téměř polovina žen zažila psychické násilí ze strany partnera. Není pochyb, že násilí na ženách je jednou z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv, ke kterým v naší zemi dochází.

Přesto česká vláda nepřikládá řešení této situace příliš pozornosti. „Už 4 roky jí totiž leží na stole úmluva Rady Evropy, která vyzývá členské státy k přijetí základních opatření v boji proti násilí na ženách. Česká republika řadu z nich neaplikuje a podpis úmluvy odkládá. Vedle Bulharska, Lotyšska a Irska jsme tak jedním z posledních států EU, které se k problému staví pasivně,“ vysvětluje koordinátorka kampaně Gabriela Bártová. Ministerstvo spravedlnosti mělo do konce loňského roku předložit analýzu legislativy, která má podpisu úmluvy předcházet – termín však odložilo.

Společná kampaň sedmi organizací hájících práva žen (Amnesty International, Česká ženská lobby, Český svaz žen, Profem, Rosa, EAPN a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR) má jasný cíl: Žádáme českou vládu prostřednictvím jejího předsedy o bezodkladné přijetí úmluvy, a především konkrétních opatření, která pomohou ochránit oběti násilí.

K petici je možné se připojit online na webových stránkách kampaně www.stop.cz, ale také na desítkách akcí po celé ČR, kde budou iniciující organizace kampaň prezentovat. Nejbližší bude festival Mighty sounds v Táboře.

Celé znění petice najdete zde.

Share Button