Při politických debatách nám chybí ženský pohled na věc #ZapojteSe!

„Žen máme v politice málo. Chybí nám při politických debatách ženské pohledy na věc, ženský prvek. Ne nadarmo jsou v rámci Evropy nejlépe spravovány ty země, které mají vysoký podíl žen v politice,“ myslí si Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu, se kterou se můžete seznámit na motivačním setkání 11. října v Chrudimi.

Mgr. Miluše Horská je již druhé volební období senátorkou za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko a zároveň je 1. místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR. Věnuje se zejména problematice školství a sociální oblasti. V občanském životě je ředitelkou základní a praktické školy Svítání v Pardubicích, která poskytuje vzdělání i sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. 

Jak jste se dostala do politiky?

Dlouhodobě se zabývám odstraňováním různých asymetrií v české společnosti, zejména pak v oblastech jako školství, pracovní trh a sociální služby. Specializuji se na komplikovaná mezirezortní témata, na něž se v dnešní politice poněkud zapomíná, jako je například pomoc s pracovním uplatněním lidem po úrazu či s handicapem nebo velké téma slaďování pracovního a rodinného života. Ostatně to byl hlavní důvod, proč jsem umenšila svou působnost ve školství a přijala nabídku jít do politiky. Řídím se výrokem Václava Havla: „„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ Jsem a nadále také budu nezávislým, ale hlasitým zástupcem Pardubicka, Přeloučska a Chlumecka v Senátu. Pomáhám řešit problémy našeho kraje, zprostředkovávám kontakty na ministerstva a otevírám Senát lidem z mého volebního obvodu.

Co Vás na politické práci baví a co považujte za své největší úspěchy?

V politice mě těší, když vidím, že má rozhodnutí mohou lidem pozitivně změnit život, obzvlášť když se jedná o nepatřičné nepravosti. Navrhla jsem dosud 10 novelizací zákonů, řadu dalších podpořila, pořádám v Senátu veřejná slyšení, odborné konference, kulaté stoly a diskuse. Vzdělávací a jiné aktivity pořádám i v mém volebním obvodu. Baví mě pracovat s lidmi a pro lidi. Otevírám složitá témata, zároveň ale také reprezentuji naši zemi jako vysoký ústavní činitel v rámci různých akcí v zahraničí.

Jak se Vám daří slaďovat Váš rodinný život s politickou funkcí?

Jde to těžce. Jsem velmi vytížený člověk, který má svůj pracovní kalendář v Pardubicích i Praze rozpracovaný na minuty. Čím jsem ale v politice déle, tím si uvědomuji, že nalézt si dostatek času na svou rodinu a na své blízké, je stejně potřebné, jako pracovat v plném nasazení. Takže usilovně pracuji na svém time managementu.

Považujete za důležité, aby se ženy zapojovaly do politiky? Pokud ano, proč?

Je to moc důležité. A rovnou vám říkám, že žen v politice máme málo. Chybí nám při politických debatách ženské pohledy na věc, ženský prvek. Ne nadarmo jsou v rámci Evropy nejlépe spravovány ty země, které mají vysoký podíl žen v politice, tedy zejména Skandinávie. Vím, že ženy nemůžeme nutit, aby vstupovaly do politiky, ale je třeba, aby věděly, že s nimi a jejich životními a také rodinnými zkušenostmi to jde lépe. Sama se o tom přesvědčuji často jak ve vysoké, tak i regionální a místní politice.

Co byste poradila ženám, které by rády začaly ovlivňovat dění ve své obci?

Že již včera bylo pozdě na to, aby začaly. Chci je povzbudit v tom, aby do toho šly. Sama mohu jen ve svém volebním obvodu uvést řadu příkladů aktivních a skvělých žen starostek nebo zastupitelek, které své obce spravují na výbornou. S některými se přátelím a ony jsou pro mě významným zdrojem inspirací. Přála bych si proto právě díky těmto mým zcela konkrétním pozitivním zkušenostem více žen v politice.

Rozhovor vznikl v rámci projektu „Zapojte se!“.

Share Button