Moldavsko podepsalo Istanbulskou úmluvu

Velvyslankyně a stálá zástupkyně Moldavské republiky při Radě Evropy, paní Corina CĂLUGĂRU, podepsala ve Štrasburku dne 6. února 2017 Istanbulskou úmluvu.

Moldavsko je tak 44. státem Rady Evropy, který Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí podepsal.

K dnešnímu dni Úmluvu ratifikovalo 22 zemí – Česká republika mezi nimi zatím není. Aktualizovaný seznam naleznete na stránkách Rady Evropy.

Share Button