Kulatý stůl: Feminizace chudoby a násilí na ženách a migrantkách

Česká koalice Social Watch ve spolupráci s Českou ženskou lobby a Českým svazem žen pořádá kulatý stůl Feminizace chudoby a násilí na ženách a migrantkách. Uskuteční se v úterý 7. března od 11:00 v Kaunickém paláci (Panská 7, Praha 1-Nové Město) a jsou na něj zvány/i zástupkyně a zástupci z členských organizací ČŽL a dalších platforem.

Na kulatém stolu bude představena monitorovací zpráva české koalice Social Watch k genderové rovnosti v ČR a ve světě.

Monitorovací zpráva k genderové rovnosti se věnuje tématu feminizace chudoby, konkrétně postavení samoživitelek a chudobě seniorek. Druhým hlavním tématem je násilí na ženách a migrantkách. Autorkami zprávy jsou Eliška Kodyšová (Aperio), Petra Hokr Miholová (proFem), Markéta Mottlová (Fórum 50 %) a Romana Marková Volejníčková (Gender & sociologie SOÚ AV ČR). Po krátkých příspěvcích autorek bude následovat moderovaná diskuze.

Pro účast je nutná registrace na emailu mottlova@padesatprocent.cz.

 

Share Button