EP: Vymýcení chudoby žen v Evropě

– Komise by měla vypracovat strategii EU proti chudobě do roku 2030 se zaměřením na ženy
– Život bez násilí je podmínkou pro účasta na trhu práce
– Vyhněte se genderové diskriminaci v daňových politikách a odstraňte DPH na dámské hygienické potřeby.
Poslanci vyzývají Komisi a země EU, aby řešily nerovnosti, kterým ženy čelí, jako jsou překážky na trhu práce a přístup k dostupné péči o děti.
 
Ve zprávě přijaté v úterý s 535 hlasy pro, 18 proti a 79 se zdrželo hlasování, europoslanci vyzývají k účinnějšímu zohlednění genderu v politikách, které se zabývají bezdomovectvím, nedostatečným přístupem k dostupnému a přiměřenému bydlení a energiím. Komise musí vypracovat ambiciózní evropskou strategii boje proti chudobě do roku 2030 s konkrétními cíli a zaměřením na ukončení chudoby žen.
 
Zhoršující se sociální a ekonomická situace zvýšila všechny formy zneužívání a násilí vůči ženám, zdůrazňují poslanci. Naléhavě vyzývají členské státy, aby poskytovaly podporu ženám, které unikají z situací genderově podmíněného násilí, protože život bez násilí je zásadní podmínkou, pokud se mají ženy zapojit do trhu práce, dosáhnout svého plného potenciálu a mít finanční nezávislost.
 
Práce, kde dominují ženy, musí být odměňována spravedlivěji
 

Krize pandemie COVID-19 ukázala, že ženy pracující v sociálním, pečovatelském, úklidovém, vzdělávacím, zdravotnickém a maloobchodním sektoru hrají klíčovou roli v udržení fungování naší společnosti, uvádí text. Poslanci žádají, aby byly k hodnocení a spravedlivějšímu odměňování práce, v níž dominují ženy, využívány meziodvětvové genderově neutrální nástroje pro hodnocení zaměstnání. Tyto nástroje by rovněž zajistily stejnou odměnu za stejnou práci a práci stejné hodnoty a zároveň by posílily podnikání žen v malých a středních podnicích. Zajištění dostupné a vysoce kvalitní veřejné a soukromé péče o děti by zlepšilo příležitosti žen na trhu práce.

Členské státy by se měly ve svých daňových politikách vyvarovat diskriminace na základě pohlaví a odstranit DPH na hygienické potřeby pro ženy, vyzývají poslanci EP. Tvrdí také, že členské státy by měly zohlednit genderový rozměr při reformě důchodových systémů, které by měly zahrnovat kompenzaci za neplacenou pečovatelskou práci.

Lina Gálvez Muñoz (S&D, ES), zpravodajka, uvedla: „Chudoba je vždy nepřijatelná, ale v bohatém regionu, jako je Evropa, je nepochopitelná. Strukturální chudoba žen je ještě těžší pochopit. Úzce souvisí s diskriminací, kterou ženy trpí jen proto, že jsou ženami, a úzce souvisí s dětskou chudobou. V posledních letech téměř ve všech členských státech narůstá jak chudoba žen, tak chudoba mezi pohlavími. Musíme urychleně jednat, abychom se vypořádali s chudobou žen, která se zhoršuje v důsledku ruské války proti Ukrajině a s klesajícími platy, jak rostou ceny.

Kontext

Podle Eurostatu bylo v roce 2020 riziko chudoby a sociálního vyloučení v EU vyšší u žen (22,9 %) než u mužů (20,9 %). Od roku 2017 se rozdíl v chudobě žen a mužů zvýšil ve 21 členských státech. V důsledku silné korelace mezi chudobou žen a chudobou dětí je 1 ze 4 dětí v EU ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením.

TZ Evropského parlamentu včetně odkazů v AJ zde

 
 
Share Button