V politice cítím zkušenosti z velké rodiny jednoznačně jako výhodu #ZapojteSe!

O své zkušenosti političky a zároveň matky čtyř dětí se s námi podělila místostarostka Daniela Páterová. Můžete se s ní setkat i osobně na motivačním setkání 19.6. v Mníšku pod Brdy.

Daniela Páterová je od roku 2014 starostkou Mníšku pod Brdy. Předtím působila jako asistentka realitní makléřky i předsedkyně Centra pomoci rodinám s dvojčaty a vícerčaty, o.s.. Ve volném čase působí jako laktační poradkyně a dula. Sama je matkou 4 dětí, dvou dcer a dvou synů – dvojčat.

Jak jste se dostala do politiky?

Měla jsem chuť změnit některé věci v našem městě a chtěla jsem se aktivně podílet na jeho rozvoji. Založili jsme s podobně smýšlejícími lidmi sdružení, kandidovali jsme a uspěli jsme.

Co Vás na politické práci baví a co považujte za své největší úspěchy?

Baví mě, že je práce různorodá, že mě nutí neustále se rozvíjet a vzdělávat. Ráda komunikuji s lidmi a za největší úspěch považuji, když se mi podaří pomoci občanům vyřešit jejich aktuální problém. Samozřejmě mě také těší, že se naše radnice více otevřela veřejnosti a více komunikuje s občany. Podařilo se mi navázat intenzivní spolupráci se školskými zařízeními našeho města a se spolky, které se věnují volnému času dětí a mládeže. Velkým úspěchem pro mě bude, pokud se podaří postavit přístavbu základní školy, kterou naše město již akutně potřebuje a na jejímž projektu jsem měla možnost se podílet.

Jak se Vám daří slaďovat Váš rodinný a pracovní život?

Jako matka 4 dětí jsem již ze svých předchozích zaměstnání zvyklá dobře si zorganizovat pracovní den tak, abych se po práci mohla intenzivně věnovat svým dětem. Považuji za nutnost oddělovat pracovní a rodinný život a být plně zapojena vždy do toho jednoho. V politice cítím zkušenosti z velké rodiny jednoznačně jako výhodu. S dětmi i manželem o své práci často mluvím a oni pak mají větší pochopení, když musím občas do práce třeba i ve večerních hodinách.

Považujete za důležité zapojení žen do veřejného života, ať již občanského sektoru nebo politické sféry?

Zapojení žen do politiky považuji za velmi důležité. Ženská energie, jejich emoce a empatie je v politice velmi potřebná. Ženy jsou zpravidla velmi efektivní, zodpovědné a loajální. Jen bych si přála, aby více žen chápalo své ženství jako výhodu a nebály se do politiky zapojit.

Co byste poradila ženám, které by rády začaly ovlivňovat dění kolem sebe?

Povzbudila bych je v jejich odvaze a poradila bych jim, ať se nepodceňují, neváhají a podniknou konkrétní kroky směrem k naplnění svých představ a tužeb. Zpočátku se mohou zapojit například jako členky výborů či komisí a v příštích volbách již mohou kandidovat. A věřím, že budou úspěšné.


Převzato z webu Fórum 50%

Rozhovory jsou realizované v rámci projektu Zapojte se!

Share Button