Na celém světě je v současnosti 125 milionů uprchlíků

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí vydal 8.prosince video, v němž uprchlíci z různých koutů světa, kteří byli nuceni opustit své domovy z nejrůznějších důvodů (od ozbrojených konfliktů až po zemětřesení), vyjadřují svá přání.

Video doprovází jednoduchá věta, která o stavu dnešního světa vypovídá víc, než několikastránková studie „Přes 125 milionů lidí ve světě potřebuje humanitární pomoc. Humanitární organizace chtějí v roce 2016 zajistit naléhavou pomoc pro více jak 87.6 milionů osob z těch nejzranitelnějších a nejvíce marginalizovaných skupin. To bude vyžadovat rekordní sumu 20.1 miliard amerických dolarů, což je pětinásobek toho, co bylo zapotřebí před deseti lety.

 

Share Button