Společně proti šíření nenávisti a dezinformací (2020 – 2023)

Základní informace

Projekt reaguje na narůstající projevy nenávisti a šíření dezinformací v online prostředí. Vzdělávání a osvětu v oblasti mediální gramotnosti vnímáme jako cestu k lepší orientaci ve veřejném prostoru, přičemž si projekt klade za cíl i zvýšení tolerance k odlišnostem. Projekt bude realizován v regionech prostřednictvím sítě organizačních jednotek ČSŽ, kombinuje vzdělávací a osvětové aktivity (školení, přednášky, veřejné besedy), plánujeme i aktivity publikační vč. vydání tematického sborníku.

Související články budou publikovány zejména na tomto webu www.rovnesance.cz, pozvánky na akce a dílčí výstupy na hlavním webu ČSŽ >>> ZDE.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Chržová (predsedkyne@csz.cz)

S ohledem na opatření související s epidemií covid-19 se termíny akcí výrazně posunuly, ale podle uvolňování opatření je postupně zveřejňujeme


 

Název projektu: Společně proti šíření nenávisti a dezinformací

Registrační číslo: 62500-2019-003-0031 / Active Citizens Fund

Realizace: 1. 10. 2020 – 31.3. 2023 (budeme prodlužovat)

Příjemce: Český svaz žen z.s.

Místo realizace a dopadu: Česká republika

Cílová skupina: členky ČSŽ, ostatní aktéři, média, širší veřejnost


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.


Share Button