Pozvánka: Promítání filmu Sonita s doprovodnou debatou

Ženy představují přibližně polovinu všech migrujících osob v Evropě. Tyto ženy se s násilím setkávají na denním pořádku, a to i v situacích, kdy se nacházejí v obzvláště zranitelném postavení. Nejedenou utíkají před násilím ve vlastní zemi, ovšem mnohdy se mu nevyhnou ani během cesty za bezpečím, v průběhu přijímací procedury či také později v uprchlických zařízeních. Migrující ženy a dívky také nezřídka čelí násilí spjatému s etnickým, rasovým či náboženským podtextem, nebo se stávají oběťmi obchodování s lidmi. Letos řada evropských zemí uvádí smutný nárůst rasismu a islamofobie, přičemž oběťmi nenávistných útoků se nejčastěji stávají právě ženy.

V debatě, která se uskuteční 20.6.2017 v Praze v odpoledních hodinách budeme hledat odpovědi na některé otázky:

V čem je specifické vnímání násilí u žen s uprchlickou či migrační zkušeností?

Jak řešit konkrétní situace těchto žen, když jsou například ohroženy domácím násilím? 

Jak rozeznat násilí z nenávisti, koho ohrožuje nejvíc a jak mu čelit?

Zároveň je jisté, že samotný filmový dokument Sonita inspiruje další související otázky.

Kdy? 20.6.2017 od 14 do 17 hodin

Kde? Praha 1, Panská 7 (Kounický palác, 1.patro) 

Celá pozvánka ke stažení je zde (pdf)

Akci pořádají Český svaz žen z.s. a Sdružení pro integraci a migraci


Akce je pořádaná v rámci projektů Ženy (nejen) ženám. Společně proti násilí a stereotypům, který realizuje
Český svaz žen z.s. a Migrantky mezi ženami 2017, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Share Button